KSČM s napětím, ale i značnou skepsí, očekávala středeční rozhodnutí ústavního soudu ve věci zkrácení mimořádné valorizace penzí, které provedl současný pravicový slepenec vedený premiérem Petrem Fialou.
Současné složení ústavního soudu dosazené pravicovým Senátem ani jinak rozhodnout nemohlo. Tedy tak, že zkrácení mimořádné valorizace penzí nebylo protiústavní.
Přitom vládní většina rozhodla o zkrácení ve stavu legislativní nouze, který vláda předtím sama svou nečinností a nekompetentností vyvolala. To však, jak připustila i menšina ústavních soudců, nebylo přípustné a nutné.
Vláda tak okradla každého důchodce v průměru zhruba o tisíc korun měsíčně.
Soud ve svém zdůvodnění poukázal na to, že „stabilita a vyrovnanost státního rozpočtu a veřejných financí přitom není jen politickým zájmem, nýbrž jde o právní povinnost státních orgánů.“
Stát má tedy dle této logiky na straně jedné šetřit na nejvíce postižené skupině obyvatelstva, ale na druhé straně může vyhazovat desítky ba stovky miliard korun na válečné štvaní a zbrojení.
KSČM považuje rozhodnutí ústavního soudu za výsměch seniorům, kteří celý svůj život poctivě pracovali. Svým rozhodnutím je spolu se současnou pětidemoliční vládou hází přes palubu!
KSČM dlouhodobě kritizuje nízkou cenu práce a od ní se odvíjející nízké důchody ve srovnání s vyspělými státy EU a navrhuje a dlouhodobě prosazuje pravidelnou a dostatečnou valorizaci důchodů a zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úrovní životního minima (40 % průměrné mzdy) a dle toho zvýšení základního výměru důchodu.
Státní rozpočet vč. výdajů na důchody pak KSČM navrhuje stabilizovat mj. efektivnějším zdaněním „šedé“ ekonomiky, zamezením stamiliardových úniků zisků nadnárodních korporací do zahraničí a snížením výdajů na zbrojení.

Vedení ÚV KSČM