Inflace, drahota a obavy z budoucnosti dopadají na občany ČR. Občané jsou každý den konfrontováni s růstem cen a neschopností vlády situaci řešit. Od vlády ČR (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a Starostové) slyší jen sliby a zase jen a pouze sliby!

Když se vláda konečně rozhoupe a navrhne příspěvek 5000 Kč na dítě pro rodiny do celkových příjmů ve výši milion korun za rok, ani neví, zda to bude z hrubého nebo čistého, zda započítá jen sezdané nebo i spolu žijící partnery. Neví, kdo z rodičů získá podporu při rozdílné péči a jak to bude s různě bydlícími, živnostníky apod.  Až následně řeší problémy se získáváním dat pro určení nároku a stěžuje si na složitost. Jako by lidé nebyli ve složité situaci už nyní, a ne až v srpnu, kdy plánuje výplatu této dávky – nepochybně v souvislosti s volbami v září.

Je to absolutní selhání ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL!

  • Neřeší ohrožení ztráty bydlení, což je více než 500 tisíc lidí, z toho 100 tisíc dětí.
  • Neřeší úroveň růstu životního minima k zabezpečení důstojného života.
  • Neřeší adresné dávky pro opravdu potřebné.
  • Neřeší pracující chudobu.
  • Navrhovaná valorizace důchodů je již nyní nedostatečná.

KSČM požaduje reálnou, adresnou a rychlou pomoc potřebným! Nutná jsou systémová opatření proti zdražování směřující k soběstačnosti, suverenitě a solidaritě.

KSČM požaduje demisi ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který není schopen zabezpečit potřebnou pomoc pro občany! Odmítáme, že se vláda nemá starat o své občany.

VV ÚV KSČM