Kampaň požadující referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie zahajují v těchto dnech komunisté. V rámci ní hodlá KSČM organizovat sběr podpisů na petici za přijetí ústavního zákona umožňujícího občanům ve všelidovém hlasování rozhodnout o budoucnosti naší země i bez Evropské unie.
Referendum o členství naší země v Evropské unii se konalo před dvaceti lety. Tehdy byla KSČM jedinou relevantní silou, která navzdory tehdejší intenzivní propagandistické kampani vyzývala občany, aby hlasovali proti členství naší republiky v Evropské unii. Čas ukázal, že komunisté měli ve svém kritickém postoji pravdu,“ uvedl místopředseda KSČM Milan Krajča.
Jedním z důvodů, proč KSČM požaduje umožnit občanům hlasovat v novém referendu, ve kterém budou moci sami demokraticky rozhodnout o tom, zda naše země zůstane i nadále v Evropské unii, nebo z ní odejde, je také fakt, že se podmínky členství České republiky v ní za posledních dvacet let značně změnily.
Hlavní změny jsou spjaty především s přijetím Lisabonské smlouvy.
Jde zejména o zřízení dvou nových postů – stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele EU pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku, který má na starosti zahraniční politiku EU.
Dalšími důležitými změnami v rozhodovacím procesu EU jsou rozšíření počtu oblastí, v kterých bude Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou namísto jednomyslnosti, a způsob hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů.
V neposlední řadě jde o zavedení právní subjektivity EU. Všechny tyto kroky ještě více omezí suverenitu České republiky, a proto je KSČM jednoznačně odmítá.
Petici je možné podepsat v kancelářích KSČM po celé republice, na veřejných petičních akcích a na webových stránkách www.kscm.cz/referendum, kde je také odkaz na on-line petici na Portálu občana.