Čeští komunisté dlouhodobě odsuzují zákaz Komunistické strany Ukrajiny a požadují ukončení všech protikomunistických represí a perzekucí na Ukrajině a okamžité osvobození bratrů Kononovičových.
Na pozadí probíhajícího konfliktu na Ukrajině totiž dochází v této zemi k soustavné a brutální represi namířené proti komunistům a antifašistům. Jejími oběťmi jsou i první tajemník Leninského komunistického svazu mládeže Ukrajiny Michail Kononovič a jeho bratr Alexandr.
Oba bratři byli v zimě minulého roku zatčeni příslušníky tajné Služby bezpečnosti Ukrajiny, lživě obviněni ze špionáže a následně dlouhé měsíce nespravedlivě vězněni. Důvodem jejich perzekuce je zcela zjevně jejich aktivita v ukrajinském komunistickém a antifašistickém hnutí.
V současnosti jsou bratři Kononovičovi v domácím vězení, kde jsou denně vystavováni šikaně ze strany policie a Služby bezpečnosti Ukrajiny. Situace se natolik vyhrotila, že se v těchto dnech nacházející v přímém ohrožení života, protože je příslušníky ukrajinské policie opakovaně zveřejňována výzva k jejich zavraždění s udáním místa jejich bydliště.
Po celém světě v této souvislosti nyní probíhá solidární kampaň požadující svobodu pro bratry Kononoviče. K této mezinárodní iniciativě se připojuje také Komunistická strana Čech a Moravy, která zároveň znovu deklaruje, že je plně solidární s komunisty a antifašisty Ukrajiny.

Vedení KSČM