Bydlení v České republice je už delší dobu pro většinu občanů nedostupným luxusem. Nejen to vlastní, ale i nájemní. Přitom přiměřené bydlení je základní lidské právo už dle Všeobecné deklarace OSN z roku 1948. Náklady na bydlení dnes činí problém třem čtvrtinám obyvatel, pětina pak již má v tomto směru vážné existenční problémy.
 U nízko a středně příjmových domácností padne na bydlení až polovina příjmů a jsou nuceny rozpouštět své úspory. 

Se závratně rostoucí inflací a reálným propadem příjmů se tato situace dramaticky zhoršuje.  Řešit tuto sociálně výbušnou situaci především příspěvkem na bydlení a dávkami v hmotné nouzi je nejen nedostatečné a administrativně náročné, ale hlavně neúčinné. A proto námi navrhované zastropování cen energií státem může významně pomoci proti růstu inflace. Stát i obce na svou roli v oblasti nájemního a družstevního bydlení téměř rezignovaly.

KSČM chce na komunální úrovni využít zkušenosti ze zahraničí a s pomocí kvalitního územního plánování zajistit rychlou výstavbu desítek tisíc nových bytů. V obecních bytech by měla být stanovena pravidla jejich pronájmu podle sociálního postavení a zdravotního stavu nájemců, případně s přihlédnutím k profesním potřebám města. Podle názoru KSČM musí být nájemné v obecních bytech svým charakterem neziskové a odrážet příjmové možnosti bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy. 

Dalšími kroky jsou, revize zisků soukromých developerských firem, podpora družstevního bydlení či zastropování nájmů. Navrhujeme bezúročné půjčky mladým rodinám a zdanění masového nákupu tzv. investičních bytů od developerů. K podpoře bydlení navrhuje KSČM rovněž zřídit a využít státní banku a státního developera. 

Bydlení není zboží, ale základní lidské právo!

ÚV KSČM