Ve stínu současných problémů a korupčních kauz pravicové vlády P. Fialy se ztrácí protesty zemědělců, kteří již od ledna vystupují proti vládou schválenému novému nastavení dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Jde především o změnu takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na dotační období 2023-2027 to bude 23 % z celkové částky na přímé platby, původně bylo plánováno 10 %. Více peněz tak dostanou malí farmáři. Přesun peněz k menším farmářům povede k tomu, že střední a větší podniky nebudou schopné konkurovat firmám z okolních zemí. Již nyní mnoho zemědělců prodává své výrobky na hranici výrobních nákladů a přežívá právě díky dotacím. Nyní tak hrozí, že se produkční zemědělci kvůli novému nastavení dotací ocitnou na hranici přežití a budou muset omezovat výrobu či své podniky prodávat. Vedle tohoto nového nastavení dotací, které znevýhodňuje střední a velké zemědělce, na zemědělce jako ostatně na všechny dopadá nekontrolovaný růst cen energií a v jejich případě i krmiv.

KSČM vyzývá vládu P. Fialy, aby přestala před problémy zemědělců zavírat oči a nastavila rovné podmínky pro všechny, tedy jak drobné zemědělce, tak i střední a velké zemědělské podniky. Je potřeba zamezit levným dovozům potravin ze zahraničí a pomoci domácí produkci.

KSČM požaduje obnovení soběstačnosti v zemědělských produktech našeho zeměpisného pásma a regulaci často nesmyslně velkých rozdílů mezi nákupní cenou u výrobce a prodejní cenou u obchodníků. Je potřeba zamezit tomu, aby si obchodní řetězce diktovaly, za jaké ceny budou od producentů nakupovat. KSČM odmítá likvidaci českého zemědělství a další prohlubování závislosti na zahraničních dovozech.