Komunistická strana Čech a Moravy jde do voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy s těmito návrhy řešení zoufalé bytové situace:

  • Odmítáme pronajímání obecních bytů obálkovou metodou těm, kteří nabídnou nejvyšší nájemné.
  • Chceme aktivně podporovat obecní a družstevní výstavby bytů za pomoci státu i města.
  • Podporujeme činnost sdružení nájemníků, domovních rad, sdružení bytových družstev a společenství vlastníků bytů.
  • Budeme bránit vzniku ghett sociálně vyloučených. Zasadíme se o důsledné odstraňování bezdomovectví právními, sociálními a ekonomickými opatřeními.
  • Budeme podporovat návrh zákonů regulujících krátkodobé ubytování, řešící dlouhodobě prázdné byty a k posílení práv SVJ, družstev a obcí.
  • Jsme pro posílení role územního plánování k zajištění komplexní bytové výstavby, tedy výstavba bytů včetně všech služeb pro obyvatele v místě.
  • Chceme, aby nájemné v obecních bytech bylo svým charakterem neziskové a v diferencované podobě odráželo příjmové možnosti bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy.
  • Podpoříme návrh pravidel pronájmu obecních bytů podle sociálního postavení, zdravotního stavu, případně s přihlédnutím k profesním potřebám města, zavedení veřejně přístupných seznamů žadatelů a vyřízených žádostí o nájem obecního bytu a bytu v domě s pečovatelskou službou pod kontrolou zastupitelstev.
  • Prosazujeme převod celého výnosu nájemného a z prodeje obecních bytů do fondu, který bude účelově užíván pouze k údržbě, obnově a výstavbě bytového fondu města.