Zneužít válku na Ukrajině se rozhodla pravicová vláda Petra Fialy k prosazení svého záměru předložit Sněmovně novely zákonů týkajících se obrany České republiky a nechat je projednat ve zrychleném řízení.
Schválením těchto novel dojde k zásadnímu omezení lidských práv, výraznému posílení pravomocí ministerstva obrany i v době míru, využívání státní železnice k přesunu vojsk NATO a řadě dalších změn vedoucích k vynucené militarizaci české společnosti, kterou KSČM striktně odmítá!

Komunisté jsou přesvědčeni, že důvod předložení vládní novely nepředstavuje plnohodnotnou reakci na změny v bezpečnostním prostředí, ale cílenou aktivitu k udržení a upevnění získaných mocenských pozic vládnoucího pravicového uskupení v ČR.
KSČM konstatuje, že úpravy jednotlivých zákonů neposouvají bezpečnost země, pokud jde o obranu a činnost Armády ČR, na vyšší kvalitu oproti stávající legislativě. Naopak – současná účast v zahraničních misích dostane rozšířenou působnost a jejich vyslání nemusí projít schvalovacím procesem Parlamentu ČR, čímž mohou být kontingenty Armády ČR použity kdykoliv a kdekoliv jen z vůle vlády.