Ve čtvrtek 23. března jsme si u památníku padlým nedaleko obce Leškovice připomněli boj mezi členy štábu partyzánské brigády Mistr Jan Hus pod velením majora Alexandra Vasiljeviče Fomina a německými protipartyzánskými jednotkami.

Partyzáni se při svém přesunu utábořili na kraji lesa severně od obce, neboť zde chtěli navázat kontakt s dalšími odbojáři, o jejichž pobytu zde se dozvěděli. Při čekání na spojku se zbytek štábu dopustil osudné chyby, když navázal rádiové spojení se svým nadřízeným velením. Partyzáni byli okamžitě zaměřeni a během několika desítek minut i obklíčeni německými jednotkami. Po několika hodinách boje v obklíčení splnili partyzáni svou přísahu, že nepadnou živí do rukou nepřítele a zastřelili se. Pouze major Fomin padl těžce zraněn do zajetí. Byl převezen na pardubické Gestapo, kde byl druhý den ráno popraven zastřelením.

Padlí partyzáni byli české, ruské a ukrajinské národnosti a jako takovým jim vzdáváme čest a díky za boj proti hitlerovskému Německu.

Pietní akci uspořádal OV KSČM Havlíčkův Brod.