Místopředseda Ústředního výboru KSČM Milan Krajča byl oceněn pamětní medailí za aktivitu při rozvíjení tradic protifašistického partyzánského hnutí. Československá obec legionářská mu ji udělila za přínos při připomínání boje a činnosti partyzánské oddílu Prokop Holý na akci, kterou v sobotu 13. srpna uspořádala na Bystřicku na počest těchto partyzánů. Partyzánský oddíl Prokop Holý působil v letech 1944 – 1945 na Vysočině, kde bojoval pod velením předválečného člena KSČ a příslušníka Rudé armády vyslaného ze Sovětského svazu Rudolfa Procházky. Vedle zpravodajské práce a koordinaci odboje se oddíl věnoval především destrukční činnosti. Za dobu své existence provedl oddíl na 54 partyzánských akcí proti hitlerovským okupantům.