Jsem skutečně velice znechucen situací, v době pro nás extrémně krizové a ekonomicky zátěžové, a to aktuálními a ultimativními požadavky vrcholného managementu České televize, naší to klíčové veřejnoprávní instituce. Ta hospodaří s každoročním rozpočtem ve výši rozpočtu běžného krajského města, a nyní by si chtěla ještě nárokovat progresivní navýšení koncesionářských poplatků. Myslíte si, že vyšší příjmy z kapes nás všech (které mohou končit, a již nyní končí až podezřele podivně, na zajímavých místech, v roztodivných kapsách známých, kamarádů a ideologických sympatizantů) jsou stále v pořádku? Já rozhodně nikoliv!

Generální ředitel ČT dostává každý rok milionové odměny, a to ke svému stotisícovému platu, vyššímu, než je odměna prezidenta republiky. Proč se vlastně ani nikdo dnes nezeptá, jak je to vůbec v demokratickém systému garantujícím spravedlnost a objektivitu pro všechny možné? Posledních osm let jsem v Poslanecké sněmovně každoročně a hlasitě rozporoval zprávy o hospodaření a činnosti ČT a nevedlo to prakticky k ničemu! Snad jen k anonymním výhružkám směrem ke mně. Dokonce ani tehdejší předseda vlády Andrej Babiš neudělal v tomto ohledu pro naše občany nic, prakticky jen populisticky žvanil a jen planě veřejně kritizoval na České televizi, co to šlo, aby následně přeposlal určující pokyn svým poslancům s obsahem, že je nutno raději zachovat stav v ČT prostřednictvím schválení zmíněných zpráv. Vůbec mu v tomto smyslu nevadilo, že o několik měsíců dříve, explicitně a velice hlasitě, označoval zpravodajské pořady ČT za lživé, zmanipulované, a mnohé redaktory za »zkorumpovanou pakáž«! Těžko říci, s kým se tedy potom vlastně na tom svém myšlenkovém obratu domluvil.

Ale takto se poctivá politika směrem k obyčejným lidem skutečně nerealizuje. Je téměř jisté, že veřejný a štědře placený »příposlech« vychytralého tlachání takových moderátorských »kapacit«, jako je například pan Jakub Železný a některých dalších rádoby moderátorských ikon, skrytě, přesto však znatelně přežívajících z nutkavé iluze vlastnit Kavčí hory, poškozuje mysl a potažmo i zdraví běžného člověka. Alespoň to moje určitě ano, a proto odmítám do budoucna platit koncesi vyšší než doposud. A veřejně deklarované vydírání, že v rámci úspor dojde ke zrušení některých oblíbených programů ČT, případně k zásadní redukci jejich obsahu, mne nechává zcela klidným! Tento krok je třeba chápat jako zintenzivnění toku penězovodů tím správným směrem, ale také to může být paradoxně i strategie vedoucí k destrukci veřejnoprávního média jako takového s tím, že privatizace je v nejbližší době vlastně nezbytná!

A tak z úhlu mého pohledu se tedy již nyní jedná o velice kvalifikovaný pokus státem tolerované »krádeže« tím, či oním směrem.

Jiří VALENTA