Pane premiére, ministryně a ministři,

inflace v České republice dosahuje nejvyšší úrovně od vzniku samostatného státu. Závratně rostou ceny energií i zboží každodenní spotřeby, dochází k drastickému znehodnocování celoživotních úspor. To vše hluboce zasahuje do životů všech občanů České republiky. Čím dál více občanů se dostává do dluhových pastí, na hranici chudoby i pod ni. Statistika je v tomto ohledu děsivá. Na konto si vaše vláda může připsat zvýšení počtu lidí v chudobě o 100 %, což bohužel není podle všeho konečné číslo.

Opatření, která doposud vaše vláda přijala, jsou kosmetického rázu a pro občany nemají takřka žádný význam. Na rozdíl od zahraničí, a to včetně západních zemí, kam jste slibovali, že ČR dostanete, vy necháváte vše na zádech občanů. Požadujeme, aby náklady krize nesly především nadnárodní firmy, vysokopříjmové skupiny a bohatí. Na situaci, kdy si mají občané ztlumit topení a oblékat teplé svetry, vydělávají nejvíc právě energetické firmy.

Vámi přijatá trojí valorizace důchodů není ani korunu nad rámec toho, co vám přikazuje zákon. Platy většiny pracovníků veřejné sféry jste zmrazili. Naprosto nereagujete na oprávněné požadavky pracovníků úřadů práce, ale ani jiných! Stejně tak jste zastavili růst poplatků za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny. Výplaty dávek, řešící energetickou chudobu, narážejí na administrativní nároky a jsou minimální. Sociální tarif na energetiku připravovaný vaší vládou nemá smysl ani komentovat.   

Vláda v Maďarsku sáhla k mimořádnému zdanění společností ve vybraných sektorech s cílem co nejvíce pomoci svým občanům zasaženým drastickým růstem cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží. Ve Velké Británii zdaní 25 % zisk ropných a plynárenských společností, aby pomohli nejchudším domácnostem. Vy jen hledáte výmluvy a důvody, proč občanům nemůžete pomoci.

Přitom recepty jsou jednoduché. Vše začíná drahým nákupem na burze. Jménem KSČM vás vyzýváme, abyste okamžitě přešli na přímé kontrakty s producenty elektřiny v ČR.

V oblasti regulované části ceny KSČM navrhuje uhradit poplatky za obnovitelné zdroje energií a nahradit soukromé distributory energie státní firmou. Ve spojení se zastropováním cen pak dále navrhujeme nulovou DPH, což výrazně sníží koncovou cenu pro nás spotřebitele.

Energetická krize po vás vyžaduje rovněž dořešit fungování dosud polostátní ČEZ, kde stát vlastní 70 % akcií. Energetická bezpečnost státu je důležitější než soukromé zájmy! KSČM vás vyzývá, aby stát v ČEZ stoprocentně převzal kontrolu tradiční výroby elektřiny a její distribuci, a sehrál zásadní roli při dostavbě jaderných elektráren. Stát musí také odkoupit zásobníky plynu od německé RWE. Odpovědnost za doplňování rezerv musí garantovat stát a nikoli soukromé zahraniční subjekty! Kvůli vysokým cenám vaše vláda vybírá od občanů více prostřednictvím DPH. ČEZ generuje astronomické zisky. Je třeba tyto prostředky použít na pomoc občanům. Nezavírejte konečně před problémy občanů oči a skoncujte s trapnými výmluvami, že nemůžete nic dělat!

V Praze dne 3. 6. 2022                                                                    členky a členové VV ÚV KSČM