V restauraci Zlatá Otava v Sušici se na pozvání místní organizace KSČM uskutečnila beseda s kandidátem koalice STAČILO! právníkem Ondřejem Dostálem.

Účastníci zajímavé a podnětné besedy byli seznámeni nejen s řízením a financováním českého zdravotnictví, ale také s provozem zdravotnictví Plzeňského kraje, včetně dlouhodobě neutěšené  situace týkající se sušické nemocnice. Na závěr besedy byli přítomní seznámeni s peticí včetně s možností jejího podepsání, ve znění:

Petice za zachování lůžkové péče v Sušické nemocnici a za zajištění dostupnosti zdravotní péče pro sušický region.

Vážení,

       my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Plzeňský kraj:

1.      Podpořil poskytování lůžkové zdravotní péče v Sušické nemocnici tak, aby byl její provoz dlouhodobě udržitelný a aby poskytovala občanům sušického regionu zdravotní péči v rámci nepřetržitého provozu ve smyslu § 9 zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách

2.      Podpořil v jednáních se zdravotními pojišťovnami sjednání smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb se Sušickou nemocnicí za rovných podmínek, umožňujících zachování dostupnosti hrazené péče pro sušický region

3.      Poskytoval Sušické nemocnici finanční podporu za službu obecného hospodářského zájmu, spočívající v zajištění dostupnosti péče, za rovných podmínek jako nemocnicím ve svém vlastnictví

4.      Poskytoval prostřednictvím krajem vlastněných nemocnic Sušické nemocnici součinnost ve věci personálního zajištění a vzdělávání lékařů a sester

5.      Zahrnul Sušickou nemocnici do krajské koncepce zdravotnictví jako nedílnou součást zajišťování lůžkové péče v Plzeňském kraji-

Občané připojením svého podpisu k výše uvedené petici tak mohou přispět k opětovnému jednání s novým vedením kraje po podzimních krajských volbách. K uzavření přijatelné smlouvy nejen pro obě zúčastněné strany, ale především ve prospěch občanů uvedeného regionu!