V úterý 6. července se za krásného slunečného počasí sešli jihočeští občané v táborském lesoparku Pintovka na slavnostním shromáždění k uctění památky 607. výročí upálení M. Jana Husa. Tento den byl zároveň významný tím, neboť zde byla ve druhé části slavnostního shromáždění zahájena komunální volební kampaň a občanům se zde představili někteří kandidáti v rámci Jihočeského kraje.

Památku M. J. Husa uctily početné delegace jednotlivých politických stran, které se rozhodly a již uzavírají samostatné nebo společné kandidátky. S jednotlivými delegacemi se například zúčastnili:

  • Petr Šimůnek, 1. místopředseda ÚV KSČM,
  • Milan Krajča, místopředseda ÚV KSČM,
  • PhDr. Josef Skála, kandidát na prezidenta a jeho hosté,
  • Alena Nohavová, předsedkyně JčKV KSČM,
  • Květa Šlahúnková,  zástupkyně Republikové rady LKŽ,
  • Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeské Krajské rady KČP a další.

Program uvedl Václav Ebert, předseda OV KSČM Tábor a dále již moderoval a programem provázel Zdeněk Trippé.

V první části vystoupili a připomněli význam odkazu M. Jana Husa například:

Josef Skála, Milan Krajča, Květa Šlahúnková, Jana Kozáková a další. Ve svých vystoupeních se věnovali především odkazu Jana Husa pro dnešek, ale také hledali paralely se současným politickým děním u nás i ve světě. Zdůraznili, že hlavním pro zúčastnění zástupce levicových a vlasteneckých stran je mír, který bohužel hlavně v evropském měřítku nemáme. Mezi vystupujícími byla patrná shoda na základních tézích odkazu M. Jana Husa pro současnou dobu, když otevřeně kritizovali mravní úpadek církve a hromadění majetku. Zde nacházíme jistou analogii se současností. I dnes pravda stále vadí některým mocným, a proto se stále zužuje prostor pro veřejnou prezentaci alternativních názorů ve sdělovacích prostředcích.  

Ve druhé části pak z hlediska přípravy voleb a kontaktů s voliči připomněli vystupující kandidáti svoje osobní priority z hlediska své odbornosti. V obrazové části vidíme jednotlivé kandidáty. Mimo již uvedených vystoupila například Olga Bastlová, V. Ebert, Petr Bohuslávek za táborskou levicovou a vlasteneckou kandidátku. O sestavování kandidátek na Písecku informoval Jiří Lejčar. V Písku bylo například rozhodnuto sestavit jednotnou celostranickou kandidátku. Na ostatních místech se stranický pohled bere v úvahu, ale neprosazuje a příležitost dostávají kandidáti bez politické příslušnosti. O spolupráci se sympatizanty a dalšími občany Petr Šandera z okresu Český Krumlov a celá řada dalších. Společným jmenovatelem vystupujících bylo uplatnění nového přístupu a tím je upřednostňování levicového a vlasteneckého vnímání společenské reality. Takový přístup se odrazil při sestavování celé řady dalších kandidátek, jak o tom vystupující hovořili.  S připomenutím aktuálnosti Husova odkazu k dnešku dále vystoupil Marek Adam (ANS). Trefně vyjádřil, jak po staletí od Husova upálení přetrvalo umlčování nepohodlných názorů a pravdy mocnými, což na pocítil na sobě i on sám.

 „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž je odloučení věčné od milosti Boží…“. JAN HUS

Závěrem připodobnil Husův výklad práva Lubomír Pána a přirovnal jej k současnému dění ve společnosti.

Oficiálními vystoupeními celá akce neskončila. Následovaly chvíle pro rozhovory s občany a popovídání si nejen těch, kteří se již dlouho neviděli, ale také pochutnat si na rychlém občerstvení. Pro děti byl připraven skákací nafukovací stan a další herní atrakce. To vše až do pozdních odpoledních hodin za doprovodu reprodukované hudby.

Josef Kovařík