Středočeský kraj vysvětluje nevhodný jízdní řád změnou předpisů Správy železnic.

Komunistický zastupitel Ústeckého kraje a někdejší radní pro dopravu Jaroslav Komínek nařkl na svém facebookovém profilu náměstka pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petra Boreckého ze záměrného rozbití návaznosti spojů v Mělníce mezi vlaky od Ústí nad Labem a na Mšeno. Podle Boreckého ale jiné řešení nebylo možné. Na trati z Mělníka do Mladé Boleslavi by měla osobní doprava skončit s velkou pravděpodobností letos v prosinci s novým jízdním řádem kvůli malému vytížení vlaků.

Vzhledem k vyhroceným debatám na téma redukce provozu na regionálních tratích jsme se rozhodli přinést obě stanoviska v úplném znění.

Jaroslav Komínek: Výlet vlakem na Kokořínsko? Zapomeňte!

Jsme svědky další nehorázné prasárny, již tradičně pod taktovkou středočeského krajského radního Petra Boreckého (STAN). Středočeský kraj letos stanovil jízdní řád na lokálce Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav tak, aby ji nemohli využít pro své výlety občané Ústeckého kraje. Zatímco vlak na Mšeno odjíždí z Mělníku v 9.00, vlak z Ústí nad Labem přijíždí o 2 minuty později, v 9.02.

A podobná situace se opakuje i odpoledne v opačném směru. Vlak do Ústí nad Labem odjíždí v 16.52, vlak ze Mšena přijede o 1 minutu později, v 16.53. A podobně je to i o dvě hodiny později. Cestující tak nemohou přestoupit. Nyní Borecký vyrukoval s tím, že provoz na trati zruší od příštího roku úplně, protože ji prý nikdo nevyužívá. No není divu, když Borecký záměrně rozbíjí návaznosti!

Pan Borecký, je kozel v roli zahradníka. Od první chvíle, co se dostal na funkci radního pro dopravu, jen škodí a dokazuje, že na to, aby vykonával tuto funkci, nemá. Poškozuje nejen občany svého kraje, ale i sousedních krajů.

Pan radní Borecký by udělal nejlépe pro svůj i okolní kraje, kdyby odstoupil. Tím by svému i okolním krajům prospěl nejlíp a nadělal méně škod.

Petr Borecký (Zpracováno Integrovanou dopravou Středočeského kraje)

Uvědomujeme si, že situace ohledně nepřípojů ve stanici Mělník u vlaků od Mšena ve směru Ústí nad Labem v letošním jízdním řádu je nevyhovující. Tato situace ale bohužel vznikla zcela mimo naše možnosti, jak podobu jízdního řádu ovlivnit.

Trať 076 Mělník – Mšeno a navazující úsek trati 064 Mšeno – Mladá Boleslav jsou řízeny zjednodušeným způsobem, kdy provoz řídí dispečer z vybrané stanice pomocí hlasové komunikace se strojvedoucími. Dříve bylo možné telefonicky ohlašovat polohu jen ze stanic, kde se vlaky pravidelně křižovaly, nicméně od mimořádné události v Perninku došlo ze strany Správy železnic ke zpřísnění předpisů a vlaky se musí ohlašovat v každé stanici, která křižování vlaků umožňuje.

Protože se tak děje pomocí telefonu, který je obvykle umístěn na staničních budovách, musí strojvedoucí opustit stanoviště a dojít k budově, v důsledku čehož celý úkon trvá až dvě minuty. Tuto komunikaci je nutné provádět ve stanicích Lhotka u Mělníka, Mšeno, Skalsko a Katusice, přičemž se pravidelně křižuje pouze ve Mšeně. Kvůli této ohlašovací povinnosti dochází k nárůstu cestovních dob mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví, a tuto dobu není možné, vzhledem k nízkým traťovým rychlostem na tratích 076 a 064, zkrátit. Vzhledem k zafixovaným polohám vlaků v Mladé Boleslavi a nutnosti víkendového křižování ve Mšeně, kdy na sebe vlaky čekají, dochází k tomu, že vlak přijede do Mělníka v čase, který neumožňuje zajištění přestupu na vlak ve směru Ústí nad Labem.

Tuto situaci jsme řešili se Správou železnic, nicméně návrh na přeměnu stanice Skalsko na zastávku bez nutnosti ohlášení byl ze strany SŽ zamítnut. Dalšími možnostmi řešení situace, mimo opětovné změny předpisů, by bylo projíždění řady zastávek na této trati, nicméně to by bylo vzhledem k charakteru provozu na této trati kontraproduktivní.

Plánované omezování dopravy na této trati nesouvisí s popsanou neuspokojivou situací ohledně přípojů v Mělníce. Tato trať byla vybrána k omezení objednávky dopravy na základě dlouhodobě nízkých počtů cestujících. Při rozhodování jsme pracovali i s přepravními průzkumy z období, kdy ještě byly přípoje v Mělníce zajištěny a počty cestujících ještě nebyly ovlivněny protipandemickými opatřeními. Nicméně i v období před koronavirovou pandemií byly počty cestujících na této trati neuspokojivé, a právě proto byla tato trať vybrána k redukci provozu.

ZDROJ: zdopravy.cz