(Ing. Jan Zeman, CSc., Praha, 28. 3. 2023) Na zastupitelstvu v Praze Řeporyjích bylo 27. března 2023 živo. Na úvod byl odmítnut návrh opozičního zastupitele pana Blažka, aby se k navrženým bodům programu přidal také bod – nenávistný projev starosty pana Pavla Novotného (ODS) z počátku letošního března, hrubě urážející český národ a žádající jeho genocidu zatažením do války s Ruskem, viz Novotný: Vystřílet každého Čecha a válku na ně! Prasata líný, národ udavačů! [18+]. O zmiňovaném projevu starosty Pavla Novotného, zveřejněném i na Facebooku, podrobně informovaly například Parlamentními listy. Dal se také vyfotografovat vylepený i pod podjezdem železniční trati v Řeporyjích.
Inu, koho si řeporyjští občané zvolili, ten jim vládne. Ani veřejná výzva téhož řeporyjského starosty Pavla Novotného z března loňského roku ruskému prezidentu Vladimírovi Putinovi, aby sem poslal atomovku („ta stupidní atomovka by prospěla nejvíc“, viz Atomovku na Čechy, prospěla by. 200 tisíc mrtvých hned, psal Pavel Novotný. Jsme zlí na Ukrajince), od Čechů a Rusů by byl pokoj a nikomu by nechyběli, s mnoha voliči v Řeporyjích nehnula. Nechali si vymýt mozek bulvárními novináři, resp. jejich pomluvami tamní opozice. Pro tento nový bod hlasovali jen čtyři opoziční zastupitelé, což k zařazení na jednání jedenáctičlenného zastupitelstva neznačilo.
Loni v březnu starosta Novotný těsnou většinou šesti zastupitelů z jedenácti prosadil schválení developerského projektu výstavby bytů na místě ruiny někdejšího Trunečkova mlýna v Dalejském údolí – v přírodním parku, v ochranném pásmu národní přírodní památky Dalejský profil a nad Dalejským potokem, a to zahraničním investorem, v rozporu s dobrými mravy a nejspíš i se zákonem. Nespokojení řeporyjští občané si tehdy peticí vynutili referendum za zvrácení tohoto rozhodnutí. Referendum o tomto záměru proběhlo spolu s prvním kolem prezidentských voleb v lednu 2023. Při účasti necelých 50 % oprávněných voličů a 77 % hlasujících proti záměru bylo referendum platné a zavázalo řeporyjskou samosprávu zrušit všechna rozhodnutí na podporu tohoto projektu a v rámci pravomocí proti záměru bojovat. To bylo dne 27. března na řeporyjském zastupitelstvu také odhlasováno. Zákon zde neumožňuje kličky.
Návrh rozpočtu Řeporyj na rok 2023 měl tu zvláštnost, že na internetu Řeporyj nebyl k nalezení, resp. celá stránka o samosprávě měla poznámku „porucha“. Navíc chyběla zpráva finančního výboru. Bylo to přes čáru, ale účetně vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji kolem 53,6 mld. Kč hladce prošel. Následně se hlasovalo o sociálních a kulturních grantech, rozdělovaných panem starostou (je to prý jednoduché, jak na zastupitelstvu vysvětlil) za účasti jeho rodiny. Že je tu konflikt zájmů? Prý čert ho vem! Většina zastupitelů (7 pro, 1 proti, 2 se zdrželi) navržené granty podpořila. Že s nimi obdarovávané subjekty souhlasí? Jistě. Kdo by snad s něčím nesouhlasil, nedostane ani korunu.
Na řeporyjském zastupitelstvu se řešil i azbest v tamní mateřské školce, povolení výstavby rodinného domku (byl ukázán i na mapě, na rozdíl od jiných bodů, týkajících se konkrétních lokalit, včetně změny územního plánu Řeporyj, kde někteří opoziční zastupitelé ani nedostali materiál předem), kanalizační sběrač, změny ve školské radě (opět byl opozicí rozporován střet zájmů pana starosty). Nájemné za předzahrádku místního minipivovaru bylo proti roku 2018 zvýšeno pětkrát. Prý jich málo krachuje, takže se jim musí trochu pomoci.
Silným zážitkem byly občanské interpelace. Starého sochaře Kurta Gebauera starosta Novotný zastavil slovy: „Vrahu!“ Občan Nemeth od Šafránky reklamoval dvojí selhání místní radnice ve věci jednak neúčasti radnice na dražbě pozemku tamního dětského hřiště v roce 2019, jednak nereagování na dotaz hlavního města, zda souhlasí nebo nesouhlasí se zřízením minitržiště na tomto pozemku, takže hlavní město v domnění souhlasu vedení Řeporyj s návrhem souhlasilo a na místě dětského hřiště následně vzniklo minitržiště. Od pana starosty se občan Nemeth dozvěděl, že to zavinil on sám (a obyvatelé asi 25 dalších domácností onoho domu) a že si tak vedl předvolební kampaň. Komunální volby přitom byly až v září 2022. Sotva občan Jindřich otevřel ústa, usadil ho starosta, že je estébák, že udával lidi a že končí zastupitelstvo. Že je to protiprávní? Kdo by se prý takovými prkotinami zabýval…
Nebyl jsem jediný, kdo se domnívá, že vícero skutků ze zastupitelstva Řeporyj, konaného 27. března 2023, bylo na soudní žalobu. Na starostu Pavla Novotného jich bylo prý již několik podáno, a to za nenávistný projev ze 7. či 8. března, jehož projednávání na tomto zastupitelstvu neprošlo. Konečně, starosta Řeporyj Novotný byl již dvakrát právoplatně odsouzen za vyhrožování usmrcením občanovi – podnikateli k podmíněnému trestu odnětí svobody. Starostuje ale dál.