Monika SCHÖMMELOVÁ je členkou braniborské organizace strany Die Linke (Levice). Společně s dalšími přijela v únoru do Prahy, aby i ona podpořila před Velvyslanectvím USA demonstraci proti průjezdům amerických vojsk přes ČR a proti zbrojení a válce. Mezitím se však událo mnohé. Rozhovor byl připraven již v únoru a aktualizován minulý týden.

Setkaly jsme se 20. února na protestu v Praze v ulici Tržiště, kde je sídlo americké ambasády. Proč jste přijela do našeho hlavního města?

Stálé fórum Evropské levice regionů (SFEL-R), jehož jsem členkou, již řadu let spolupracuje se soudruhy z KSČM. Jsem mluvčí regionální pracovní skupiny v braniborské Levici, která je součástí sítě Strany evropské levice. Díky této spolupráci jsme získali informace o plánovaném protestu před Velvyslanectvím USA v Praze. Prvním cílem našich dvou stran je zajistit mír. Proto jsme stáli před velvyslanectvím, abychom zajistili mír v Evropě a ve světě.

Přemýšlíte také o rostoucí přítomnosti amerických vojáků v Evropě a v Německu? Protestují proti tomu vaši občané?

Také v Německu vycházejí lidé do ulic proti zvyšujícím se transportům vojsk, zejména americké armády. Stejně jako v České republice se tyto transporty konají obvykle v noci. Například v Cottbusu, kde žiji, jsme stáli za mrazivých teplot na železničním mostě s transparenty, abychom ukázali, že nesouhlasíme s vyzbrojováním západních zemí.

K vaší otázce ohledně protestů – ano, v Německu je mnoho protestů. Pořádají je levicová a mírová hnutí, mladí lidé, kteří se spojují. Bohužel jako strana Die Linke nejsme zatím schopni tyto protesty sjednotit a udělat z nich velký proud hnutí. Ale náš politický protivník musí vědět, že běžní lidé nechtějí zbrojit.

Jaký je váš názor na členství sjednoceného Německa v NATO?

Strana Levice chce rozpustit NATO a nahradit ho celoevropským bezpečnostním systémem s účastí Ruska. Od počátku války na Ukrajině se ozývají hlasy, které hovoří pro setrvání naší země v NATO. Pro mě je NATO stále agresivní aliancí, která již ve válce proti Jugoslávii ukázala své chování v rozporu s mezinárodním právem.

Jak přijímáte to, co se v současnosti děje na Ukrajině, tedy uznání lidových republik Luhanské a Doněcké Ruskem a poté vstup ruských vojsk na Ukrajinu?

Jsem hluboce šokována událostmi na Ukrajině. Nikdy bych nevěřila, že Vladimir Putin udělá tento krok. Válka není prostředkem k řešení konfliktů. Zejména východní Němci měli s Ruskem speciální vztah. Znám mnoho lidí, kteří zoufale hledají odpovědi na tento útok. Nyní je třeba moudře analyzovat situaci a dosáhnout mírového řešení. Bohužel se obávám, že západní země to neudělají. Současně jsem přesvědčena, že sankce jsou zbytečné, protože ubližují obyčejným lidem.

Mitt Romney, americký prezidentský kandidát v roce 2012, řekl: »Porazili jsme Sovětský svaz. Porazíme Rusko. Donutíme Rusy, aby se chopili zbraní.« Je příznačné, že válka na Ukrajině má dlouhou historii.

Jste nejen politička, ale také maminka a babička. Bojíte se války?

Když jsem slyšela, že v Evropě vzplanula opět válka, první starostí byly mé děti a vnoučata. Ráda bych jim řekla, že jsme první generace, která nemusí jít do války. To už bohužel neplatí. Zatím jsme to přímo nepocítili, ale důsledky, ať už politické nebo ekonomické, pocítíme.

V současnosti je Cottbus jedním z distribučních center v Německu a Evropě. Je mnoho lidí, kteří se podílejí na dobrovolnické práci.

George Friedman, americký analytik a odborník na národní bezpečnost USA, řekl, že rozhodujícím geopolitickým faktorem je, jak se Německo postaví k Rusku – zda bude pokračovat ve spolupráci při využívání energetických zdrojů, nebo ne. A to se děje: Německo zrušilo Nord Stream 2. Co to znamená pro Německo a jeho občany?

Ještě před posledním vývojem na Ukrajině prudce vzrostly ceny energií. Nyní hrozí, že plyn z Ruska vypadne a jako alternativa je k diskusi předložen ekologicky škodlivý zkapalněný zemní plyn z USA a Kataru. Případné ukončení současných dodávek plynu bude pro lidi znamenat enormní dodatečnou finanční zátěž. V současné době Německo získává 50 % zemního plynu z Ruska.

Jak zdrženlivé, či nikoli je Německo ve věci zasílání zbraní na Ukrajinu?

Dne 27. února rozhodl německý Spolkový sněm proti hlasům Die Linke o dodávkách zbraní na Ukrajinu. Stále jsem toho názoru, že »zbraně nevytvářejí mír«. Lze očekávat masivní vyzbrojování Německa. Německá vláda navýšila rozpočet na zbrojení na více než 2 % ročně a rozhodla o zvláštních výdajích. Kancléř Olaf Scholz před Spolkovým sněmem vyloučil jakoukoli vojenskou intervenci Německa a NATO v ukrajinském konfliktu. Na nákup zbraní na volném trhu jsou však uvolněny další finanční prostředky.

Scholz je sociální demokrat a dějiny 20. století ukázaly nedůslednost sociální demokracie. Porušil také slib, že zbraně v tomto smyslu nedodá.

Putinovo rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu, a tím maximálně ohrozit evropskou stabilitu, značně zkomplikuje naši politickou práci v blízké budoucnosti. Nesmírné utrpení, které je způsobeno obyvatelstvu, a hospodářská a politická zátěž ve všech zemích, i po ukončení konfliktu, nadále ohrožují sociální pokrok.

Ptát se vás, jaké máte přání pro příští dny a týdny, kdy se hlásí jaro a život by se zdál tak krásný, kdyby nebylo tolik neštěstí ve světě, je asi zbytečné…Tuším, že to je mír a stabilita.

Mým přáním je: nastolit mír, dále prohloubit naši spolupráci a solidaritu. Pouze společně můžeme dosáhnout mírového, solidárního a spravedlivého světa. Posílám solidární pozdravy všem soudruhům a přátelům v České republice.

Monika HOŘENÍ

Válka není řešení!

Německé levicové ženy vydaly stanovisko, v němž volají po evropské bezpečnostní smlouvě.

Je nejvyšší čas zastavit zbrojení v Evropě a válečné štváče, respektovat územní celistvost zemí Evropy, NATO nahradit smluvně garantovaným systémem kolektivní bezpečnosti na našem kontinentu. To je úkol, ke kterému se musíme postavit čelem.

U příležitosti Mezinárodního dne žen 2022 bychom chtěly všem ženám na světě, na Východě i na Západě, na Severu i na Jihu, předat mnoho síly v našem společném boji za mírový svět. Upevněme naši solidaritu a spolupráci, »… aby už nikdy matka neplakala pro svého syna…« (citace z třetí sloky hymny bývalé NDR).

Při této příležitosti Síť Evropské levice (SFEL-R) zasadila Strom míru. Tato zasazená třešeň je dalším znakem spolupráce mezi našimi stranami. Symbolizuje přátelství a lásku mezi zeměmi všech národů světa.

Nechť stromek prospívá v naší společné péči a roste jako symbol solidarity, vzájemné úcty a míru ve světě.

Monika SCHÖMMELOVÁ, mluvčí MAS Netzwerk EL/Die Linke Braniborsko

Monika Hoření