V EU jsou od roku 1993 nepřímé daně harmonizovány. U DPH se stanoví základní sazba do 15 % a připouští se sazby snížené až do 5 %. Tyto sazby jsou v členských státech různé.

ČR má tři sazby DPH: základní sazba DPH 21 % + snížená sazba 15 % a 10 %.

Supersnížená sazba DPH pod 5 % (tzv. nulová sazba, kterou má např. Francie, Itálie a Španělsko) se musí schvalovat na evropské úrovni.

O aplikaci nulové sazby zkusila ČR požádat EK, ale neúspěšně.

KSČM požaduje využít snížené sazby DPH a současně vést jednání s EU o osvobození od DPH na základní potřeby (popř. alespoň uplatnit dočasné prominutí DPH s uplatněním podmínky mimořádné události!

Známe cestu z energetické krize: https://www.kscm.cz/energie