V úterý 18. července 2023 se před velvyslanectvím Ukrajiny v Praze konala demonstrace na podporu vězněných a perzekuovaných ukrajinských komunistů a antifašistů. Solidární protestní akci reagující na prohlášení a výzvu bratrů Michaila a Alexandra Kononovičových, kteří žádají světové komunistické hnutí o podporu v obavách o svůj život, pořádal Komunistický svaz mládeže. Za KSČM na ní vystoupil místopředseda KSČM Milan Krajča a předsedkyně Komise mládeže Petra Prokšanová.


Projev zástupce Komunistického svazu mládeže:

Vážení přátelé a soudruzi,

děkuji jménem Komunistického svazu mládeže, že jste přišli, abyste vyjádřili svou podporu ukrajinským komunistům a antifašistům, kteří čelí těžké státní represi i nátlaku fašistických gangů ve své zemi.

Nejznámějšími oběťmi této represe jsou dnes bratři Alexander a Michail Konovičové, mladí komunisté a antifašisté, vedoucí představitelé Leninského Komunistického svazu mládeže Ukrajiny. Dnes je to 499 dní od jejich uvěznění tajnou policií Ukrajiny v Kyjevě 6. března 2022. Byli lživě obvinění z šíření ruských a běloruských pohledů, ze snahy destabilizovat a svrhnout ukrajinskou vládu. Soudní projednávání je neustále odkládáno. Dnes jsou v domácím vězení, neustále kontrolováni a v okolí jejich bydliště se provokativně pohybují fašistické gangy. Bratři Kononovičové nyní upozorňují, že příslušník ukrajinské policie, Jevgenij Kravčuk, přišel opakovaně do jejich bydliště a vyhrožoval jim vraždou. Navíc zveřejnil Facebookový příspěvek obsahující jejich adresu a současně výzvu k jejich zabití.

Světová federace demokratické mládeže, komunistické organizace světa, zahájily od jejich zatčení kampaň za jejich záchranu a osvobození. I Komunistický svaz mládeže se do této kampaně zapojil. Poslední kampaň je spojená právě s otevřenou hrozbou jejich zabití příslušníky ukrajinského státu.

Komunisté a antifašisté jsou postihováni na Ukrajině od převratu v roce 2014, vydatně podporovaného USA a EU, kdy zároveň došlo k vzestupu ozbrojených nacistických skupin, národnostní nevraživosti a revizi dějin druhé světové války. Od roku 2015 bylo Komunistické straně Ukrajiny zabráněno účastnit se voleb a jejich činitelé čelili represi a útokům krajně pravicových skupin. Přesto komunisté stáli v řadě zápasů za zájmy lidu Ukrajiny, proti zemědělské reformě umožňující skupování půdy kapitalisty a zahraničními vlastníky, proti dekomunizaci, vládní podpoře neonacistických skupin, vzestupu cen základních potřeb, vody a elektřiny, proti expanzivní politice NATO. Volali po mírovém a spravedlivém řešení konfliktu na Donbase i války s Ruskem. 5. července 2022 pak ukrajinská státní moc zakázala Komunistickou stranu Ukrajiny a přikázala zabavit její majetek.

To se děje za vydatné podpory USA, zemí NATO a EU, dodávek zbraní vraždící civilisty na Ukrajině a v Rusku, a to i ozbrojeným neonacistickým skupinám a při přepisování dějin i represi v zemích EU, a i u nás. Boj komunistů na Ukrajině, boj za lidové zájmy, proti fašismu a za mír, je i naším bojem.

Michail Kononovič v roce 2021, rok před svým zatčením, prohlásil:

„Zdůrazňuji, že komunistickou ideologii, myšlenku, nelze zakázat žádným zákonem. Stejně tak nelze zakázat zdravý rozum a vědu. Zakázat Komunistickou stranu Ukrajiny (KPU) prostě nelze, protože jsme strana s více než stoletou historií, strana, která má zkušenosti z podzemních bojů. My, komunisté, jsme bojovali a budeme bojovat ve prospěch našeho lidu!“

Svobodu bratrům Kononovičovým! Nenecháme vás v tom!


Videozdravice bratrů Kononovičových českým demonstrantům:


Stanovisko vedení KSČM:

Čeští komunisté dlouhodobě odsuzují zákaz Komunistické strany Ukrajiny a požadují ukončení všech protikomunistických represí a perzekucí na Ukrajině a okamžité osvobození bratrů Kononovičových.
Na pozadí probíhajícího konfliktu na Ukrajině totiž dochází v této zemi k soustavné a brutální represi namířené proti komunistům a antifašistům. Jejími oběťmi jsou i první tajemník Leninského komunistického svazu mládeže Ukrajiny Michail Kononovič a jeho bratr Alexandr.
Oba bratři byli v zimě minulého roku zatčeni příslušníky tajné Služby bezpečnosti Ukrajiny, lživě obviněni ze špionáže a následně dlouhé měsíce nespravedlivě vězněni. Důvodem jejich perzekuce je zcela zjevně jejich aktivita v ukrajinském komunistickém a antifašistickém hnutí.
V současnosti jsou bratři Kononovičovi v domácím vězení, kde jsou denně vystavováni šikaně ze strany policie a Služby bezpečnosti Ukrajiny. Situace se natolik vyhrotila, že se v těchto dnech nacházející v přímém ohrožení života, protože je příslušníky ukrajinské policie opakovaně zveřejňována výzva k jejich zavraždění s udáním místa jejich bydliště.
Po celém světě v této souvislosti nyní probíhá solidární kampaň požadující svobodu pro bratry Kononoviče. K této mezinárodní iniciativě se připojuje také Komunistická strana Čech a Moravy, která zároveň znovu deklaruje, že je plně solidární s komunisty a antifašisty Ukrajiny.