Boj za mír a suverenitu naší země nevzdáváme! Včera v Petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhlo další projednávání petic, skrze které desítky tisíc občanů naší země jednoznačně odmítají přítomnost vojsk USA na našem území. Ve svém vystoupení poslancům i zástupcům současné protilidové vlády Petra Fialy místopředseda KSČM Milan Krajča mimo jiné řekl:

„Není to poprvé, co se snahy o umístění cizích vojsk v České republice setkávají s odporem našich občanů. Vzpomeňme na pokus instalovat vojenskou základnu Spojených států amerických v Brdech, která byla před několika lety jednoznačně odmítnuta nejen naprostým veřejným nesouhlasem, ale i mohutným lidovým hnutím a nesčetnými demonstracemi, petičními akcemi, veřejnými debatami a různými formami občanského protestu. Lidé tehdy zkrátka cizí vojska u nás jednoznačně odmítli. Pakliže tedy tuto otázku nyní současná vládní moc opět nastoluje, je to naprostá nehoráznost!

Úvahy představitelů současné vlády ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů o cizí vojenské přítomnosti se nyní zhmotnily ve vojenské smlouvě se Spojenými státy americkými, jejímž obsahem je právě umístění cizích vojsk na našem území. Zcela zřejmě se tak děje v souvislosti s proválečnou politikou současné vlády, jejíž součástí je soustavná podpora eskalace konfliktu ve východní Evropě a odmítání jeho mírového řešení či mohutný mnohamiliardový nárůst výdajů na zbrojení v době, kdy ve všech ostatních sférách přichází stávající moc s drastickými rozpočtovými škrty. Dle našeho názoru je uvedená vojenská smlouva smlouvou vazalskou, likvidující další zbytky suverenity naší země a proto ji rozhodně odmítáme!

Připomínám, že ve vojenské smlouvě se Spojenými státy americkými je konkrétně uvedeno 11 míst, kde by mohla být jejich vojska v naší republice rozmístěna. Jedná se jmenovitě o vojenská letiště v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a v Pardubicích, Logistické centrum v Mošnově, vojenské výcvikové prostory v Hradišti, na Libavé, v Boleticích a v Březině a vojenské posádky ve Vyškově, Rancířově a Staré Boleslavi. A i z těchto míst se nyní ozývají hlasy odporu od lidí, kteří nechtějí mít ve svém bezprostředním sousedství zahraniční vojáky. I proto jsme tady, abychom se zastali těch, kteří budou uvedenou vazalskou vojenskou smlouvou postiženi jako první!

Rád bych zdůraznil, že množství podpisů, které se sešlo pod dnes projednávanou peticí, a které neustále roste, mne společně s kolegy z Komunistické strany Čech a Moravy, iniciativy Ne základnám, Českého mírového hnutí a mnoha dalšími zavazuje k tomu, abychom udělali vše proto, aby v naší zemi žádná cizí vojska rozmístěna nebyla. Cizí vojenská přítomnost na našem území by totiž zcela jednoznačně byla v naprostém rozporu s objektivními zájmy naší republiky a jejích obyvatel. Usilujeme o to, aby naše země ve stále se zhoršující mezinárodní situaci prosazovala coby suverénní země mírovou politiku a ne, aby se hanebnými kroky své vlády zbavovala zbytků nezávislosti a dokonce zde zvala k rozmístění cizí armádu. Naprosto jasně proto říkáme, že cizí vojska v České republice nechceme!“