Co je pro vládu Petra Fialy cennější? Školství, zdravotnictví, nebo stíhačky a obrněná vozidla? Státní rozpočet na roky 2023 a 2024 to dává jasně najevo! Vláda P. Fialy utrácí a chce dále utrácet desítky miliard na zbrojení, zatímco všude jinde škrtá.

Vše kolem nás zdražuje a mnozí lidé si kladou otázku, jak budou platit nájmy, z čeho zaplatí energie, o kolik ještě zdraží potraviny a služby nebo zda budou moci zaplatit svým dětem kroužky. Současná pravicová vláda přesto plánuje v příštím roce navýšit výdaje ministerstva obrany o 43 %! Zároveň chce ořezávat výdaje na školství, zdravotnictví, vědu a kulturu.
První úvahy ministra financí Zbyňka Stanjury směřují k tomu, že se výdaje Ministerstva zdravotnictví sníží o necelých 30 %, Ministerstva kultury o 19 % a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 11 %. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má ale v absolutních číslech přijít v roce 2024 o nejvíce peněz – o 29,3 miliardy korun.
Zároveň chce ministr Stanjura snížit tabulkové platy zaměstnanců státu o 4 až 5 %. To bude samozřejmě znamenat, že i soukromí zaměstnavatelé ztratí motivaci svým zaměstnancům přidávat, a naopak budou tlačit na snižování svých mzdových nákladů.
K všeobecnému zdražování, výraznému poklesu reálných mezd a úspor v důsledku dvouciferné inflace se tak přidá ještě snižování platů a mezd. Občané se tak dostanou i vinou státu do kleští, které je poženou do stále větší chudoby. Na její hranici se již dnes nachází 40 % občanů České republiky.
Oproti tomu výdaje Ministerstva obrany se navýší o rekordních 48 miliard korun. Za stejné peníze by se dal například sedminásobně zvýšit rozpočet Akademie věd České republiky. Věda a výzkum ale jsou, jak se zdá, pro vládu také až na posledním místě.
Ta tam jsou hesla, podle nichž by se Česká republika z montovny měla stát mozkovnou. Ve skutečnosti se stáváme koloniálním vazalem Spojených států amerických s jejich ozbrojenými složkami na našem území.
Fialova vláda tuto situaci nechce vidět! Namísto toho jestřábím zrakem vzhlíží do zámoří a chystá další škrty v sociální sféře, aby mohla nakoupit ještě více zbraní a hostit zde americké ozbrojené síly!

VV ÚV KSČM