Vždy, když něco končí, člověk cítí zvláštní prázdnotu. Hlavně ve chvíli, kdy se loučí s něčím, co bylo léta každodenní součástí jeho života. Ano, řeč je bohužel o Haló novinách, jejichž poslední číslo právě držíte v rukou. Vždy když ale něco končí, zároveň něco nového začíná. Již od zítra budou Haló noviny nahrazeny týdeníkem NAŠE PRAVDA, který – jak jsem mohla nahlédnout – bude velmi čtenářsky přívětivý. A to jak obsahem, tak formou.

Když před sněmovními volbami KSČM zvolila heslo »Šance na nový začátek«, netušila jsem, kolikrát bude přiléhavé pro situace, do nichž se komunistické hnutí v naší zemi po těchto volbách dostane. Se všemi svými důsledky. Nemá smysl se rozepisovat o tom, jaká je situace na trhu tištěných deníků v souvislosti s přesunem čtenářů k elektronickým médiím. Jsem proto ráda, že se podařilo zachovat tištěné médium vůbec – a tím je týdeník NAŠE PRAVDA.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se po léta podíleli na tvorbě novin. Nikdy to neměli jednoduché, ale tvořili jediný alternativní deník, za který se rozhodně nemuseli stydět. V neposlední řadě by se nemělo zapomínat ani na partnery a inzerenty, kteří zásadně pomáhali financovat velmi nákladný chod deníku. A největší díky patří samozřejmě čtenářům, bez nichž by Haló noviny dávno neexistovaly. Věřím, že až si tito čtenáři zítra koupí nový týdeník NAŠE PRAVDA, najdou skvělý informační zdroj s celou řadou cenných informací, který dosud na našem trhu chyběl.

Ing. Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně ÚV KSČM