Poslanecká sněmovna schválila tzv. obrannou smlouvu mezi ČR a USA.
Po Senátu, který tak učinil již v minulém týdnu, chybí k definitivní ratifikaci této smlouvy
jen podpis prezidenta Petra Pavla. KSČM vyzývá prezidenta republiky, aby svůj podpis pod
tuto smlouvu nepřipojil a odmítl ji.


Uzavření tzv. obranné smlouvy neměla ve svém volebním programu žádná z politických
stran, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny, a tudíž k jejímu vyjednání ani schválení
neměly žádný mandát od občanů České republiky. Přesto se jejím schválením parlamentní
strany vzdaly značné části svrchovanosti České republiky.


Schválené doprovodné usnesení, které prosadilo hnutí ANO a jež mimo jiné lživě konstatuje,
že dohoda přispívá k prohloubení spolupráce s USA a vyšší bezpečnosti České republiky a
neopravňuje rozmístit na našem území jaderné zbraně ani u nás budovat americké vojenské
základny, je jen alibismem Andreje Babiše. USA na našem území nepotřebují mít vlastní
základny, neboť smlouva jim umožňuje využívat ty naše a v rámci nich si budovat své
objekty, kam nebudou mít české orgány žádný přístup a nebudou mít nad nimi kontrolu. Na
to, jaké zbraně zde pak budou USA skladovat, nebude mít naše republika žádný vliv!


KSČM protestuje proti schválené „obranné“ smlouvě a důrazně ji odmítá. Tato vazalská
smlouva nepovede k větší bezpečnosti České republiky, jak její přívrženci prohlašují, ale
naopak se z České republiky stane legitimní cíl nepřátel USA a naše území může kdykoli
sloužit k agresi USA proti jiným zemím!


Hnutí ANO svým hlasováním pro tuto smlouvu ruku v ruce se současnou asociální
pravicovou vládou Petra Fialy, včetně ministryně války Jany Černochové, opět ukázalo, že
nepředstavuje žádnou skutečnou alternativu. Svým postojem navíc zradilo většinu občanů,
kteří mu ve volbách dali svůj hlas.


vedení KSČM