V sobotu se konal seminář k otázkám vlastenectví, nacionalismu, internacionalismu a kosmopolitismu, kterého se jako místopředseda ÚV KSČM účastnil Ludvík Šulda. Na semináři vystoupila jako hlavní referentka Anna Štofanová, za Komisi mládeže ÚV KSČM měl referát Michal Kostka, za Institut české levice Ladislav Šafránek, jako poslední koreferent hovořil kandidát na prezidenta ČR Josef Skála.