Sovětský maršál Ivan Koněv (1897 až 1973) přestal být čestným občanem Prahy, kterým byl od června 1945. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé. Na facebook strany se k tomu vyjádřil místopředseda ÚV KSČM Milana Krajča. Zde je celé jeho znění.

Vedení hlavního města Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem naprosto hanebně prosadilo odebrání čestného občanství naší metropole jejímu osvoboditeli Ivanu Stěpanovičovi Koněvovi. Maršál Sovětského svazu a velitel vojsk Rudé armády, která přinesla do Prahy mír a svobodu, přitom obdržel čestné občanství města coby bezprostřední vyjádření díků jeho obyvatel. Stalo se tak 6. června 1945 na mohutných oslavách na Staroměstské náměstí, kde mu bylo osvědčení o čestném občanství slavnostně předáno tehdejším primátorem Václavem Vackem. Nyní 77 let poté, se současné vedení města, ve snaze zakrýt svou neschopnost řešit aktuální problémy obyvatel Prahy, nehorázně rozhodlo zrušit tento akt svých předchůdců.

Nejedná se ale o ojedinělý počin ve snaze přepsat historii a vymazat z ní paměť na osvobození hlavního města Rudou armádou a jejího velitele maršála Koněva. Mimořádné pobouření vzbudilo, když starosta Prahy 6 Ondřej Kolář využil nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, aby dle něj „nemohla spodina demonstrovat“ a nechal naprosto nehorázně odstranit pomník maršála Koněva v Bubenči. Dalším příkladem je sejmutí pamětní desky s poděkováním Rudé armádě a maršálu Koněvovi z budovy pražské Staroměstské radnice, která na ni byla umístěna k 1. výročí osvobození a odhalena tehdejším prezidentem Edvardem Benešem. Na Praze 3 se zase nyní tamní radnice vedená starostou Jiřím Ptáčkem snaží prosadit přejmenování nejdelší tamní ulice – Koněvovy – nesoucí tento název na počest osvoboditele města již od roku 1946.

Minulá ocenění vojáků Rudé armády i jejich velitele maršála Koněva, na něž je v posledních letech ostudně útočeno, byla přitom naprosto oprávněná. Je třeba připomenout, že jen při osvobozování Československa od hitlerovské okupace položilo své životy na 140 tisíc vojáků Rudé armády. Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a rudoarmějci dalších národů tehdejšího Sovětského svazu tehdy obětovali to nejcennější, aby naši zemi i její hlavní město osvobodili od německé okupace a ukončili tak šest let trvající teror hitlerovců. Komunisté společně s dalšími demokratickými a antifašistickými silami proto zásadně odmítají jakékoliv odstraňování upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu, na osvobození Prahy Rudou armádou i velitele osvoboditelů maršála Koněva. Přepisování a falšování historie současnými mocipány je nutné co nejrozhodněji odmítnout!