Programové prohlášení nové vlády Petra Fialy je spojením velmi obecných a přitom značně rozporuplných slibů a také ambicí. Jejich realizace tvrdě dopadne na mnohé zaměstnance, starobní důchodce a sociálně ohrožené skupiny.

Přes řeči o přechodu na úsporný rozpočet v programu vlády zcela chybí závazný termín konsolidace veřejných financí a o jaký mix opatření se bude opírat. KSČM odmítá, aby výsledkem byl negativní dopad na životní úroveň lidí a konkurenceschopnost ekonomiky.

Česká ekonomika po předchozích ekonomických lockdownech ožívá, přesto reálná hodnota platů a mezd s ohledem na vysokou inflaci bude klesat. Letos už nedochází ke změně tarifů ve veřejném sektoru a platový růst většiny má být zmrazen. Růst mezd nepokryje inflaci. To odmítáme.

Před hrozbou energetické chudoby neochrání omezené kompenzace za energie spojené s frontami na dávky v hmotné nouzi. Je nedůstojné toto požadovat od lidí, kteří to nezpůsobili. Je nezbytné posílit roli státu a nebát se zastropovat ceny energie pro maloodběratele a fyzické osoby. KSČM požaduje ceny energií zastropovat na úrovni roku 2020 +25 %.

Vládní představa o sociální udržitelnosti penzí je zcela mlhavá. Bez mimořádné valorizace nejbližší vývoj důchodci nezvládnou. Již dnes mnozí senioři vypínají topení a s obavami sledují růst svých životních nákladů. Uvažuje se o zdanění důchodů a roste znovu tlak na prodloužení věku odchodu do důchodu. To je pro komunisty nepřijatelné.

Dohadovací řízení o úhradách ve zdravotnictví na další období je velmi nejisté. Řešením nemohou být ústupky v systému odvodů sociálního a zdravotního pojištění nebo akcent na dobrovolné individuální připojištění. Znamená to nerovnost v poskytování těchto služeb a jejich posun k privatizaci. To KSČM také odmítá.

Vláda, která šetří miliardy na daních pro bohaté a utrácí obří miliardy na drahých vyzbrojovacích projektech, není vláda pro lidi.

KSČM je připravena na tvrdé střety o budoucnost našich občanů.