Investice do vzdělání je investicí do budoucnosti. Fialova vláda to ovšem vidí jinak. Dávno zapomněla na své předvolební sliby i vládní prohlášení, kde deklarovala vzdělání jako svoji prioritu. Pro školství má škrty, na válčení miliardy. Namísto výchovy k míru, k čestnosti a k pravdě, válečné pokřiky, lži a stíhání za jiný názor, pronásledování a postihování učitelů, kteří se nesklonili před fašizujícími tendencemi ve společnosti. Strach má donutit lidi přestat kriticky myslet. Žáci mají slepě vstřebávat jen to, co je oficiálně povolené, jiné zdroje informací jsou zapovězené. Málo vzdělaný národ se lépe ovládá.


Školství se tak utahuje kohoutek. Pro letošní rok je na něj v rozpočtu 273 miliard, na příští rok je plánováno o 15 mld. méně, v roce 2026minusdalší půl miliarda. Horentní sumy se zato vydávají na cenzuru a potlačení pravdy. Oči vláda zavírá před tím, kolik peněz odtéká z ČR do zahraničí. Loni na dividendách přes 300 miliard. Politické neziskovky, banky či pojišťovny si mnou ruce nad zisky, učitelé a nepedagogičtí pracovníci se budou propouštět. Vysoké školy jsou podfinancované, regionálnímu školství chybí 6-7 miliard. Jen na platy 7,5 tisíc nepedagogických pozic schází 800 milionů korun. Snížení PHmaxu (maximální počet placených odučených hodin) povede k omezení dělení tříd, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek, snížení finančních prostředků na platy. Sliby o platech učitelů na úrovni 130 % průměrné mzdy dávno odvál čas. Nepedagogickým pracovníkům na školách se platy sníží o 2 %, ředitelé je budou nuceni dorovnávat z peněz pro učitele. Škrty se citelně dotknou i ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), z čehož se platí učebnice, kurzy, školení, ale i zdravotní a sociální pojištění.


Finanční náklady se přesouvají na rodiny, prohlubuje se nerovnost ve vzdělávání. Z průzkumů vyplývá, že výdaje za vzdělávání a volnočasové aktivity omezuje jedna pětina rodin s dětmi, u rodin s nižšími příjmy je to až jedna čtvrtina. Přibývá dětí, které si žádný kroužek nemohou dovolit.


Nedivíme se proto rostoucím protestům pracovníků ve školství, zdravotnictví, sociální oblasti, zemědělců a dalších skupin obyvatel. Do listopadové stávky se zapojilo 7 213 škol, tj. 74 % z  celkového počtu. Protest podpořily i vysokoškolské odbory. Všechny tyto protestní akce jsou oprávněné a mají naši plnou podporu. Pravicovou vládu Petra Fialy nezajímá český občan, klaní se Spojeným státům americkým, naslouchá pokynům z Bruselu, hájí cizí zájmy.


Jako učitelé, vychovatelé i rodiče chceme, aby pro naše děti byly nejvyššími hodnotami mír, pravda, vlastenectví, slušnost a čestné jednání. Aby se každému z nich dostávalo kvalitního vzdělání, o němž nerozhodují peníze. Aby nežily v chudobě a strachu z budoucnosti. Ctíme odkaz Jana Amose Komenského, jehož výročí narození si 28. března připomínáme jako Den učitelů. Komenský kladl silný důraz na svobodu člověka, snášenlivost, lidskost a spravedlnost pro všechny. Jeho myšlenka, že „žádné lidské řešení nemůže začít jinde než ve vědomí, svědomí a vzdělání jednotlivých myslících lidí“ platí dodnes.

Účastníci celostátního setkání ke Dni učitelů
konaného odbornou sekcí školství ÚV KSČM
V Praze 16. března 2024