Součástí regulované ceny elektřiny jsou různé poplatky – mezi nimi i příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Tento poplatek tvoří až 14 % ceny elektřiny. Celý výnos z tohoto poplatku činí cca 40 mld. Kč. Část dosud hradil v koncové ceně spotřebitel (v průměru 600 Kč měsíčně na domácnost).

V sousedním Německu se vláda rozhodla tento poplatek pro spotřebitele snížit.

Česká vláda ho hradí z letošního státního rozpočtu teprve od 1. 10. 2022 (bez garance úhrady v dalších letech).

KSČM trvá na tom, aby stát tento poplatek plně hradil i v dalších letech.

A to až do systémového řešení současné drahé energie a s ní spojené energetické chudoby. Známe cestu z energetické krize: https://www.kscm.cz/energie.