Energetická firma ČEZ má podobu holdingu, ve kterém stát drží 70 % akcií. I přes majoritní podíl státu jde o obchodní společnost pouze polostátní, protože práva 30 % soukromých akcionářů musí být v rozhodování zohledněna. 
Tito minoritní akcionáři mohou vystupovat jako tzv. „kvalifikovaný akcionář“, který se může domáhat právní ochrany svých zájmů a současně nemůže být nuceně vytěsněn.
Vykoupení podílu soukromých akcionářů je možné jen po oboustranné dohodě a za tržních podmínek. Při dnešní hodnotě společnosti by mohlo jít o částku cca 200 mld. Kč.
Jiné řešení souvisí s plánem transformace ČEZ ve vztahu ke kontrole klíčových elektráren, který znamená rozdělení firmy na 100% státní a soukromou část.
A to včetně garance státu za financování výstavby rozšíření kapacit jaderné energetiky v ČR.