Evropské dotace pomáhají při záchraně českých památek. U devíti projektů však hrozí, že se nepodaří dočerpat půlmiliardovou podporu. V době kontroly u nich nebyly uzavřeny smlouvy na stavební a restaurátorské práce, přitom tyto projekty by měly být dokončeny nejpozději 31. prosince 2023.

Z nálezu NKÚ dále vyplynulo, že MMR například stanovilo nereálnou lhůtu pro hodnocení formálních náležitostí žádostí o podporu, takže se zpožďovalo v průměru o 10 respektive 41 pracovních dnů. MMR také nedostatečně nastavilo ukazatel pro měření skutečných přínosů podpory.

„Vnímám, že problém u těchto dotačních titulů bylo již samotný původní záměr. Byl jsem v pracovní skupině za Asociaci krajů a společně s Ministerstvem kultury jsme se snažili o změny tak, aby dotační tituly odrážely skutečnou potřebu kulturních institucí. Ne vždy se to dařilo. Že je samotné čerpání a vyhodnocování neuměrně byrokratické a složité, stejně jako je náročná obnova památkových objektů, to je určitě pravda. Však se na té bruselské administrativě živí spousta lidí,“ říká expert KSČM na kulturu Zdeněk Štefek.