V sobotu 6. května 2023 se komunisté sešli v Národním památníku Terezín, aby si připomněli oběti druhé světové války i 78. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. Pietní setkání organizované Krajským výborem KSČM Ústeckého kraje za podpory Levicových klubů žen, Klubu českého pohraničí a Střediskové rady KSČM Litoměřice zahájila československá hymna a poté delegace, z poloviny složené ze zahraničních zastupitelství v Praze, položily květiny ke třem centrálním pylonům hřbitova.

S hlavním projevem vystoupila předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Ta připomněla nejen oběti nacistické zvůle a válečných hrůz, ale také současnost, kdy je znovu mír ohrožen a kdy asociální vláda České republiky nepracuje pro lidi této země. Mír, slovo, které dnes dostává ze všech stran rány. A to nejen hlavněmi pušek na bojištích, ale bohužel i výsměchem těch, kteří se o něj měli zasazovat a pečovat o něj – politiků, diplomatů a státníků. Ačkoli je to už téměř 8 desítek let od konce války, nemylme se! Příčiny, proč jsou rozpoutávány války, totiž zůstávají stejné. Hamižnost a nenasytnost jedněch, bída a chudoba druhých i pocit strachu, křivdy a ohrožení. My si zde dnes na půdě Národního památníku Terezín připomínáme všechny ty, pro které byl mír a svoboda nejvyšší hodnotou.“ zdůraznila europoslankyně.

Po projevech položily ženy s dětmi symbolicky květiny na náhrobky na Národním hřbitově a delegace se poté vypravily k bývalému popravišti v Malé pevnosti, kde pietní akt pokračoval pietní vzpomínkou na poslední popravu v Terezíně, kdy bylo bez soudu na popravišti zastřeleno 51 převážně mladých komunistek a komunistů z Revoluční skupiny Předvoj. S projevem vystoupila předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová a v jeho závěru upozornila, že je dnes naším úkolem, aby tito stateční mladí lidé nebyli zapomenuti a aby si dnešní mladí lidé na jejich příkladu uvědomili, že skutečné hodnoty lidství tkví v něčem jiném než je konzum, bohatství a sláva. A pokud bychom si měli z celého odkazu odbojové organizace Předvoj odnést jediné poselství my komunisté, ať to jsou slova zde popraveného antifašistického odbojáře Karla Hiršla: „Komunista je první, když jde o povinnosti, a poslední, když jde o zásluhy“.“