Dnes – 7. června se konala tisková konference Krajského výboru KSČM Praha, jejímž cílem bylo představit veřejnosti kandidáty do voleb do ZHMP a také programové priority do voleb.

Tiskové konference se zúčastnil: 1. místopředseda KSČM Petr Šimůnek, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová, místopředseda KSČM Milan Krajča, který je zároveň vedoucím kandidátem do podzimních voleb a další kandidáti, mezi kterými jsou zkušení pražští i celostátní politici.

Aby Praha byla městem, kde se dobře žije nejen bohatým, je cíl, se kterým jdou do komunálních voleb pražští komunisté. 

Jak uvedl komunistický kandidát na primátora Milan Krajča, klíčovým tématem komunistů je řešení stávající bytové krize v Praze. „Pro KSČM je zajištění dostupného bydlení dlouhodobou prioritou. Jsme totiž přesvědčeni, že střecha nad hlavou nesmí být nedostupný luxus. Proto prosazujeme zahájení masivní bytové výstavby především pro ty, kteří v důsledku omezených majetkových a příjmových možností nemají schopnost zajistit si bydlení vlastními prostředky nebo na komerčním základě. Pro urychlené navýšení bytového fondu města určeného k dlouhodobým nájmům chceme využít i zkušeností ze zahraničí, včetně posílení role územního plánování. Požadujeme také stanovení pravidel pronájmu obecních bytů podle sociálního postavení, zdravotního stavu, případně s přihlédnutím k profesním potřebám města. Chceme, aby nájemné v obecních bytech bylo svým charakterem neziskové a v diferencované podobě odráželo příjmové možnosti bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy. Odmítáme pronajímání obecních bytů obálkovou metodou těm, kteří nabídnou nejvyšší nájemné,“ zdůraznil Krajča.

Mezi další priority komunistů patří urychlená dostavba Pražského okruhu, zavedení bezplatné MHD, zajištění dostupné zdravotní a sociální péče a prosazení dostupného a kvalitního vzdělávání. KSČM v Praze také trvá na boji s klientelismem a s korupcí, trvá na posílení role občana při rozhodování na úrovni města i jednotlivých městských částí a na důsledné kontrole hospodaření s městským majetkem.