V neděli dne 12.6. navštívila vedení ÚV KSČM vietnamská delegace vedená panem Ngo Le Van, místopředsedou ÚV KS Vietnamu pro mezinárodní styky.

V sídle KSČM je přivítala místopředsedkyně ÚV KSČM pro ekonomiku Marie Pěnčíková společně s místopředsedou pro evropské záležitosti a občanský sektor Milanem Krajčou a Jaroslavem Romanem – Vedoucím mezinárodního oddělení ÚV KSČM.

Delegace Vietnamské socialistické republiky se v České republice účastnila mezinárodní konference euro-asijských politických stran a využila této příležitosti i k jednání se zástupci KSČM. Témat k diskuzi bylo opravdu mnoho. Situace jak politická, tak ekonomická obou zemí, přístupy komunistických stran k současným problémům, ale také třeba spolupráce s vietnamskou komunitou v ČR. Opakovaně byla zdůrazněna vůle na další prohlubování vzájemných vztahů, jakož i nutnost širší spolupráce v rámci celosvětového komunistického hnutí.