Demonstraci proti chudobě, která proběhne v sobotu 8. října 2022 od 12:05 na Václavském náměstí, podporuje také Vladimír Urbánek, člen Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.
Informace o jeho činnosti najdete na: https://www.zdravotnickeodbory.cz/