Městský výbor KSČM v Brně se rozhodl aktivně pomáhat lidem v nouzi a navázal spolupráci se spolkem Akátky z.s., který se dlouhodobě zabývá pomocí lidem v nouzi, převážně v oblasti zabydlování a potravinové pomoci.

Dne 1. 12. 2022 byla podepsána smlouva o spolupráci za účelem pomoci lidem v tíživých životních situacích. Městský výbor KSČM nabídl spolku zdarma prostory ve své budově v Křenové ulici, kde společně zřídili výdejnu ošacení a potravin, podílí se na distribuci potravin a ošacení a na jejich výdeji osobám v nouzi.

Teď společně pracují na projektu zabydlování v prostorách městského výboru a do konce roku plánují vytvořit podmínky k zajištění ubytovacích prostor pro 6 osob (dvoulůžkové pokoje) a 1 bytovou jednotku pro invalidní důchodce a seniory z azylového domu, kteří nejsou schopni hradit komerční bydlení.

Za krátkou dobu spolupráce se podařilo společně vydat 1400 kg potravin a 300 kg ošacení 65 odběratelům. Hlavním cílem je pomáhat lidem v nouzi hned teď, protože pomoc opravdu potřebují.