V úterý 21. března 2023 si lidé připomněli 81. výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka u jeho pomníku nedaleko Prašného mostu v Praze. Na akci pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu vystoupil za KSČM její místopředseda Milan Krajča. Ve svém projevu připomněl důležitost antifašistické tradice v naší vlasti i další významné osobnosti, které v boji proti hitlerovskému Německu položily svůj život.

„V dnešní době, která se našla v pozlátku povrchnosti, vyhroceném individualismu a na piedestal staví osobnosti pochybných kvalit, je o to důležitější připomínat si příběhy opravdového hrdinství, které jsou hodny následování. Mezi takové rozhodně patří celá éra protifašistického odboje, který na mnoha příkladech prokázal, že Češi jsou hrdý a odvážný národ.

Dnes si připomínáme hrdinskou smrt štábního kapitána Morávka, člena odbojové skupiny Tři králové. Morávek byl nejmladším členem z trojice Mašín, Balabán, Morávek, která působila na území okupovaných zbytků Československa v letech 1939–1942. Skupina měla za úkol shromažďovat zpravodajsky cenné informace, ty vyhodnocovat a předávat exilové vládě v Londýně. Udržovali však kontakt také se sovětskými diplomaty, kteří až do začátku operace Barbarossa legálně působili v Praze.

Václav Morávek byl podle vzpomínek jeho nejbližších člověk plný života. Byl milovníkem koní a oblíbeným společníkem. Byl také skutečným vlastencem a pro osvobození naší vlasti od fašismu pracoval i v těch nejtěžších podmínkách neúnavně a s nejvyšším nasazením. Jeho povaha se zrcadlila i v husarských kouscích, které v rámci odbojové činnosti prováděl. Na úřadovnu pražského Gestapa v Petschkově paláci pravidelně doručoval ilegální časopis V boj!, v přestrojení se jakoby náhodou setkával s vysokými funkcionáři Gestapo. Když se na jaře 1941 Němcům podařilo skupinu Tří králů rozbít, při riskantním útěku oknem z bytu v Nuslích přišel Morávek o levý ukazováček, jenž si uřízl o drát vysílačky. I přes zatčení spolupracovníků se mu dařilo udržet v chodu ilegální vysílačku a dál vyvádět z okupovaného území cenné informace. Z dalšího obklíčení se dokázal sám prostřílet v prosinci 1941. A neméně hrdinská byla i jeho smrt. Na poslední konspirační schůzku se vydal se svým spolupracovníkem. Gestapo však bylo o akci předem informováno a nezaváhalo ani tentokrát. Odvážný Morávek se rozhodl nenechat v tom svého kolegu samotného, ale na v úkrytu čekající nacisty tentokrát nestačil. Václav Morávek, který dle svých slov „věřil v Boha a svoje pistole“, tak naposledy vydechl nedaleko Prašného mostu ve věku nedožitých 38 let.

Naše národní historie je na hrdiny antifašistického odboje bohatá. Vedle dnes připomínaného štábního kapitána Morávka a jeho spolupracovníků Josefa Balabána a Josefa Mašína, nesmíme zapomínat i na další obětavé vlastence, kteří v boji za svět bez fašismu položili své, leckdy velmi mladé životy. Vzpomeňme národní hrdiny Jana Švermu, Marušku Kudeříkovou, Julia Fučíka, Jožku Jabůrkovou, Mirka Svobodu, Jana Ziku a další. Ve jménu všech těchto odvážných osobností nesmíme dopustit vzkříšení fašistických tendencí a opakování krvavých kapitol naší minulosti.

Čest památce všech bojovníků proti fašismu!“