Zastupitelé KSČM podpořili na posledním jednání zastupitelstva Ústeckého kraje pořízení projektové dokumentace na záchranu Velkých pěchotních kasáren známých také jako Žižkova kasárna v Terezíně. Ústecký kraj není vlastníkem této kulturní památky, není však lhostejný k jejímu osudu.

Klub zastupitelů KSČM se rozhodl podpořit uvolnění 11 milionů korun z rozpočtu kraje na projektovou dokumentaci, která by zjistila možnosti opravy rozsáhlé budovy opuštěné po více než 200 letech v 90. letech 20. století. Od té doby kasárna chátrají a opakovaně zde dochází ke zřícení částí budov. Stav objektu je tak špatný, že drobné dílčí opravy již nemohou zabránit jeho další destrukci. Památkový katalog objekt už řadu let uvádí jako zanikající.

Velká pěchotní kasárna v Terezíně
Zdroj: NPÚ

„Kasárna potřebují miliardovou investici. Místo je spojené s utrpením mnoha lidí a zločiny fašismu, které si musíme připomínat. Proto si podporu kraje zaslouží,“ vysvětlil hlasování klubu KSČM zastupitel Petr Kubeš.

Žižkova kasárna v Terezíně jsou největším nepevnostním objektem terezínské pevnosti. Postavena byla v letech 1782–1783. Jejich současným vlastníkem je město Terezín, které má necelé 3000 obyvatel a roční rozpočet méně než 70 milionů korun.

Obdobně zastupitelé KSČM podpořili i rekonstrukci a přístavbu historické budovy sýpky u zámku v Měcholupech (okr. Louny). Tyto prostory využijí krajem zřizované internátní Logopedická základní škola a Speciálně pedagogické centrum, které na zámku sídlí.

„Rekonstrukce vyjde na bezmála 75 milionů korun. Zastupitelé KSČM ji však podpořili, protože se jedná o špičkové a potřebné zařízení. Jiné zastupitelské kluby navrhovaly školu ze zámku přesunout do některého z větších měst. Podle mého názoru však umístění pedagogického centra v Měcholupech je výhodné, protože přispívá k oživení venkova. Pokud budeme vše soustřeďovat do velkých měst, k oživení venkova nedojde, spíš naopak,“ uzavřel Petr Kubeš.

Měcholupská škola se zaměřuje na vzdělávání žáků s vadami řeči, se specifickými poruchami učení a s kombinovaným postižením v přípravné třídě a v 1. – 5. ročníku.