Jako by finančních dopadů na občany a na rodiny nebylo dost, objevila se další „jobovka“. Tentokrát zaperlil ředitel Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) Petr Witowski, když přišel s tím, že by se mohlo v Praze zdražit jízdné na městskou hromadnou dopravu (MHD), přičemž mu zřejmě uniklo, že o tom nerozhoduje DPP, ale město. To bohužel rozhodlo už v létě 2021 o zdražení jednorázových jízdenek z 24 na 30 korun a ze 32 pak na 40 korun. Jakpak se asi zachová tentokrát?

Není to poprvé, co se něco takového objevuje. KSČM v Praze léta proti těmto snahám bojuje. Ať už jako zastupitelé na pražském zastupitelstvu, či v ulicích Prahy i dalších měst v rámci naší kampaně za městskou hromadnou dopravu zdarma. Příslušnou petici nám také podepsala pěkná řádka Pražanů. Zorganizovali jsme i semináře, kde jsme posuzovali všechna pro a proti, vytvořili argumentační brožurku s příspěvky renomovaných odborníků. Opírali jsme se také o zkušenosti z některých měst v ČR i ze zahraničí. Na Zastupitelstvu hl. m. Prahy jsme opakovaně žádali zorganizovat odbornou diskuzi na toto téma, ale marně. Radní a jejich tučně placené poradce starosti běžných pražských rodin nezajímaly a nezajímají.

Přitom výsledky ve městech, kde se jezdí zdarma, jsou jasné:

  • úbytek individuální automobilové dopravy
  • menší dopravní zácpy, lepší průjezdnost městem
  • zlepšení životního prostředí, snížení emisí a hluku
  • pomoc nízko a středně příjmovým občanům
  • žádné černé jízdy – v Praze pak úspora za Lítačku, za tisk a distribuci jízdenek
  • další úspory za kontroly a vymáhání pokut
  • konec exekucí kvůli jízdnému

To jsou také důvody, proč pražští komunisté budou o veřejnou dopravu zdarma v hlavním městě usilovat i nadále.

Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha