Co se stalo v Evropě roku 1934V současnosti Evropská unie vyhlásila superblábol o tom, že II. světovou válku zavinili Rusové a Němci společně – paktem Molotov–Ribbentrop. Pravdou je opak.Prolog II.světové války zahájily dvě mězinárodní události ve stejném roce. Byl to rok 1934. Polská vláda podepsala pakt o neútočení a spolupráci na deset let s Hitlerem (!) a v Marseille spáchal ustašovec  placený Itálií atentát na zastánce kolektivní bezpečnosti Evropy, ministra zahraničí Francie Barthoua, a na jugoslávského krále Alexandra. Proč Poláci podepsali pakt s Hitlerem? Životopisec presidenta Beneše, Edward B.Hitchcock, (Zasvětil jsem život míru, Praha 1948, str.238 ad.) to popsal takto. Ve Francii byly stále prudší rozkoly: nevědělo se, jaký bezpečnostní systém vůči Německu by byl nejúčinnější a vyvstávala prý otázka, jestli bránit Německu, anebo se  s ním a s Itálií  dohodnout, „i za cenu nějaké oběti“. Hitchcock přitom cudně zamlčel, co a kdo by měl být obětí! K tomu lze podotknout: Těmi oběťmi se nakonec staly Rakousko a Československo, a Západ nehnul prstem. Proč? Atentátem v Marseille byl odstraněn jeden ze tří představitelů antifašistické fronty kolektivní bezpečnosti Evropy proti fašistické  a nacistické mocnosti Itálii a Německu. Byli to tito státníci: Barthou – Beneš – Litvinov. Barthou byl zavražděn, Litvinov odstraněn. Beneš zůstal osamocen. Británie se stáhla do ostrovní isolace a snažila se paktovat s Hitlerem námořními dohodami. Francie otevřeně fašisovala po porážce Lidové fronty.  Bývalí spojenci ČSR v tzv. Malé Dohodě,Rumuni a Jugoslávci, se po zavraždění krále Alexandra postavili proti Benešově politice – a začali mohutně kolaborovat s Hitlerem a Mussolinim. Bulharsko s Maďarském stálo na straně Hitlera již od počátku. A Poláci? Polská vláda nenáviděla SSSR ještě více, nežli předtím Rusko. Nakonec jí Hitler připadal jako „Evropan a muž pořádku“. Nakonec polský národ strašlivě doplatil na Hitlerův pořádek. Polská vláda, vyznávající de facto principy mussoliniovského režimu, byla původně spojena diplomaticky s Brity a Francouzy. Nyní však počala politicky lavírovat. Hitchcock to nazval koketováním s Německem. Když se stal polským ministrem zahraničí Beck, bylo dokonáno. Po čtyřstranném paktu mocností, navržený Ducem (Británie,Itálie,Německa a Francie), Beck neváhal spolčit se s Německem a 26,ledna 1934, ještě za života Pilsudského, podepsal pak s Hitlerem. Proto také Hitler přijel roku 1935 na pohřeb presidenta Pilsudského a seděl v obřadní síni v uniformě na čestném místě. Jak strašlivě se tehdy Poláci zmýlili!benes.png                                               Jak president Beneš roku 1934 odsoudil pakt Beck–HitlerPresident Beneš to líčí ve svých Pamětech takto:“Když mi vyslanec Grzybowski přišel 27.ledna 1934 oznamovat podpis německo–polského paktu, řekl jsem mu v podstatě toto: „Pokládám podpis vaší smlouvy s Německem za velkou ránu dnešní evropské politice. Znamená to, že pomůžete Německu, aby o odzbrojení už vůbec nejednalo a přešlo definitivně k volnému zbrojení.Znamená to, že opouštite frontu Ženevy a dáváte možnost Německu odůvodňovat jeho expansivní politiku protiženevskou. Dostanete se tímto spojení s Německem velmi daleko, neboť tím je celý tzv. francouzský systém evropské bezpečnosti znehodnocen a naše společná východní fronta proti německé útočnosti znemožněna.“Dále dr.Beneš líčí velice chabou odpověď vyslance Grzybowského. Odkazoval na pakt čtyř mocností a na hledání „svobodné bezpečnosti“, a že Polsko dalo najevo Anglii a Francii vlastní cestu. Na toto vysvětlení president Beneš, že to povede pouze k posílení Německa a jeho přípravě na ČSR a na Polsko samotné.Grzybowski kontroval: pakt prý stejně deset let nevydrží (jak osudně  bezděky . předpověděl útok Hitlera!), a snad prý to přivede Francii na „správnou cestu“ (!),a pro Polsko to znamená získat čas proti Německu a možnost lépe se připravit.Co je paradoxem dějin v tomto případě? Polský vyslanec argumentoval zcela stejně jako potom roku 1939 Stalinův SSSR. ( Beneš, Paměti, Orbis Praha 1948,str.16 ad.) Ovšem Stalinovu SSSR se totéž vyčítá jako zločin, Beckovu Polsku však nikoli. To je ubohý dvojí metr a nepřípustné selektivní hodnocení spolku zvaného Evropská unie. Zde se jasně prokazuje padělání dějin se strany Evropské unie vůči SSSR.Jak se Poláci zachovali v roce 1938 vůči ČSR? Je to notoricky známo a doloženo.Ovšem dnes to připomíná pouze Unií proklínaný president Ruské federace, pan V.V.Putin.Nejen že urvali další kus těla nebohé republiky, ale blahopřáli si k tomu s německými generály. Předtím se polští generálové, jasně vyslovili proti vojenské pozemní i letecké pomoci SSSR Československu.Na dotazy Francouzů. zdali připustí přechod sovětských vojsk na pomoc ČSR proti hitlerovcům, prohlásili, že nikdy. A na dotaz, zdali připustí alespoň leteckou pomoc nebohé republice, pravili, Rusy sestřelíme!Samozřejmě je nutno rozlišovat – polský lid se nezpronevěřil, zpronevěřila se jen polská panská vláda. Zdali pak si pan generál Rydz–Smigli, když po porážce Polska prchal před hitlerovci přes Rumunsko do Anglie, vzpomněl na svá nenávistná slova proti Československu? Jak by ovšem pravil rabín – vše už bylo jinak. Toto vše je nutno připomenou ubohým padělatelům dějin, kteří ve funkci europoslanců schválili paskvil proti historické úloze SSSR v obraně proti nacismu a v boji proti němu za osvobození Evropy.

Autor: Jiří Jaroš Nickelli Spol. L. Svobody Brno

Zdroj: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/jak5.htm