JUDr. Václav Ort

  • kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 37 (Jičín)
  • 69 let
  • právník
  • žije v Sobotce

HESLO: Právo – čest – morálka

Celý život žije a pracuje v okrese Jičín, ale dobře zná i problematiku Nymburska, kam volební obvod také zasahuje. Troufá si říci, že v okrese Jičín je málo rodin, které ho neznají.

Původním povoláním je zemědělec. Vyrostl na vesnici, vystudoval zemědělskou školu v oboru pěstitel – chovatel, později Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získal titul doktor práv.

Pracoval v hospodářském vedení JZD Libošovice, Mladějov, Samšina, a po sloučení v největším zemědělském podniku ve východočeském kraji – JZD NÁSTUP Sobotka. Zažil největší rozmach zemědělské výroby u nás, který vedl k úplné samostatnosti ve výrobě potravin. Po roce 1990 začal pracovat v oblasti rozvoje turistiky, obchodu a služeb, a též v malé stavební činnosti. Za celou dobu svého podnikání nepobral žádné dotace z národních či evropských fondů.

Byl 20 let členem OV ČSTV, 25 let členem výboru SK Sobotka a 5 let jeho předsedou. Aktivně propagoval a organizoval vesnický a zemědělský sport. Jako aktivní hráč kopané a posléze jako funkcionář, byl ve všech obcích okresu, která mají hřiště na kopanou, díky tomu zná mnoho lidí z místních obcí osobně. Za  jeho působení měla  mládežnická organizace v okrese 7500 členů. V čele okresní organizace jsem byl téměř 10 let.

Byl místopředsedou okresního výboru Národní fronty, kde společně
pracovaly různé  společenské organizace a spolky. 3 a půl roku vykonával i funkci místopředsedy ústředního výboru KSČM pro ekonomiku a hospodářské záležitosti.

Pracovně navštívil řadu zemí. Zúčastnil se různých ekonomických jednání včetně významného ekonomického fóra, které se uskutečnilo v roce 2020 v Číně. Získal tak dostatek zkušeností ve všech oblastech hospodářských a společenských činností.

Vždy pracoval pro lidi, a i v této době je připraven hájit nejen zájmy obyvatel volebního obvodu číslo 37, za které kandiduje, ale všech občanů ČR.