Miroslav Buldra

  • kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 31 (Ústí nad Labem)
  • 64 let
  • provozní zámečník
  • žije v Ústí nad Labem, je ženatý, má 3 děti

HESLO: Zdravý selský rozum do Senátu!

Vyučil se provozním zámečníkem a toto řemeslo vykonával v textilním a potravinářském průmyslu až do konce října 2021, kdy odešel do řádného starobního důchodu. V roce 1982-83 vykonával funkci tajemníka OV SSM v Ústí nad Labem. Od roku 1980 byl členem ZV ROH v podniku Benar ve Velkém Březně a v letech 1995-1997 pracoval ve funkci předsedy OV KSČM v Ústí nad Labem. Po dobu 14 let (2002-2018) jako zastupitel městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice bojoval hlavně za záchranu bytového fondu ve vlastnictví obvodu. V letech, kdy byl členem zastupitelstva, pracoval vkontrolního výboru ZMO, posléze předsedou finančního výboru, v kterém je členem doposud. Není jistě bez zajímavosti, že je synem Hrdinky socialistické práce z roku 1984, dělnice v textilním závodě Benar Velké Březno, sukařky Marie Buldrové. Většinou spolupracovníků byl oceňován za svůj neměnný politický názor a postoj. Mezi jeho koníčky a záliby patří kromě politiky i četba, poslech hudby, sport, aktivně turistika. V Senátu by se rád podpořil větší popularizaci města Ústí n. L. a jeho okolí pro turistické využití, rovněž obnovení bytové výstavby v majetku města i družstevní výstavbě.

Miloslavu Buldrovi je 64 let, je ženatý, vychoval 3 děti a je dědou 4 vnoučat.

„V Senátu chci mj. prosazovat okamžité přijetí zákona o obecném referendu za podmínek, které jeho vyhlášení nekomplikují. Podpořit zahájení výstavby malometrážních bytů pro začínající manžele, svobodné matky a seniory (finančně dostupné, státní a družstevní) a obnovit soběstačnost v zemědělství a potravinové výrobě. Chtěl bych v Senátu pomáhat tvořit hráz proti nastupující fašizaci české společnosti a stát na straně odporu proti vybudování amerických vojenských základen na území ČR. Podpořil bych i referendum o členství v NATO a EU, protože soudím, že občané mají právo na základě svých dosavadních zkušeností o tom sami rozhodnout.“