PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA

  • kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 7 (Plzeň-město)
  • 56 let
  • pedagog
  • narozen a trvale žije v Plzni, rozvedený, má dospělého syna

HESLO: NAŠE ZEMĚ A JEJÍ OBČANÉ SI ZASLOUŽÍ VÍCE!

Vystudoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu ZČU v Plzni, Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze a rigorózní zkoušku složil na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Dizertační práci obhájil na LIGS University v Praze v oboru HR Management. Po většinu svého profesního života působil na VOŠ a SPŠE Plzeň – domov mládeže jako specializovaný pedagogický pracovník (1990–2021). Byl členem Zastupitelstva města Plzně (2006-2014)) a stále je členem Zastupitelstva Plzeňského kraje (2012–2016, 2020 – doposud), kde pracuje ve Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing. Mezi lety 2013-2021 byl velice aktivním poslancem PS PČR, kde vykonával funkci předsedy Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment a místopředsedy Výboru pro evropské záležitosti PS PČR, byl také členem Delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, Štrasburk (2017-2021). Erudovaně a kvalifikovaně se může angažovat v oblasti školství, ekonomie, sociální politiky či např. zahraničních (přeshraničních) styků, mezi jeho zájmy patří politologie, genealogie (tvorba rodokmenů), numismatika (sbírání mincí), fotografování, cestování, sport (turistika, cyklistika, in-line brusle aj.).

„Do volební kampaně se zapojuji s dlouhodobým mottem: „slušnost – spravedlnost – solidarita“, jehož obsah se snažím realizovat i v osobním životě. Sociálně spravedlivá společnost by měla být cílem každého slušného politika, neboť lidé se rodí jako sobě rovní a není tak možné, aby i přes rozdíly v získaném ekonomickém statusu měli také rozdílný přístup k naplňování svých zákony garantovaných práv, možnostem získávání práce, ale i k dalším sociálním vymoženostem našeho státu, na jehož rozvoji se bez rozdílu podílely četné generace našich předků. Odmítám přepisování dějin a s tím spojenou vlnu „obrazoborectví“. Vlastenectví, češství a slovanství, v kombinaci s levicovými hodnotami a oprávněnými zájmy obyvatel ČR, pro mne jsou a vždy také budou velice důležitými aspekty a současně i hnacím prvkem v mé další politické práci!“