Nesouhlas s umístěním vojáků USA ve Středočeském kraji

Komunisté striktně odmítají umístění vojáků USA ve Středočeském kraji,

konkrétně v lokalitách Čáslav a Stará Boleslav.

POMOZTE NÁM S TÍM A PODEPIŠTE, PROSÍM, PETICI!

Petici mohou podepsat pouze lidé s právem volby ve Středočeském kraji.

Vyplněné petiční archy můžete zasílat na adresu: KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s umístěním vojáků USA ve Středočeském kraji, konkrétně v uvedených lokalitách Čáslav a Stará Boleslav.

 

Považujeme záměr za rizikový z důvodu:
1. ohrožení bezpečnosti občanů kraje s ohledem na právní omezení postihu americké strany před našimi orgány,

2. zvýšení rizika kontaminace životního prostředí a nemožnosti kontroly toho, co tam Američané budou dělat,

3. zvýšení dopravní zátěže a hluku,

4. možného snížení cen nemovitostí.

 

Z těchto důvodů žádáme Zastupitelstvo Středočeského kraje dle zákona o krajích k zaujetí stanoviska a ve věci samostatné působnosti pověřit Radu kraje k požadavku na Vládu ČR zajistit kompenzaci případného pobytu vojsk USA občanům a obcím kraje včetně požadavku revize či odmítnutí tzv. Obranné smlouvy s USA z důvodů výše uvedených.