Proti přítomnosti cizích vojsk

Zopakujme úspěšný protest proti výstavbě americké radarové základny v Brdech.

V letech 2007-2009 její umístění odmítlo svými podpisy několik set tisíc občanů ČR!

Komunisté vystoupili ostře proti vládě na půdě Poslanecké sněmovny.

Podívejte se na sestřih jejich vystoupení.

Pravicová vláda P. Fialy schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Tato smlouva upravuje podmínky pro pobyt amerických vojsk na území České republiky, v podstatě je zbavuje jakékoli odpovědnosti a Českou republiku kontroly nad nimi. KSČM tuto smlouvu důrazně odmítá, neboť naši zemi zbavuje posledních zbytků suverenity a vede ji do zcela otrockého postavení vůči USA. Jde o smlouvu, která není prospěšná pro Českou republiku a její občany, ale pouze pro Spojené státy a jejich zájmy.

Americké jednotky a vojenská technika budou moci přijíždět na území ČR bez jakékoli kontroly z naší strany. Americká armáda si může zřizovat na českých vojenských základnách a ve vojenských výcvikových prostorech svá vlastní vojenská zařízení, která bude mít zcela pod svou kontrolou bez jakýchkoli pravomocí české strany. Bude zde moci provozovat například vlastní rekreační zařízení či prodejny. Česká republika se také vzdala výsadního práva na trestní stíhání příslušníků ozbrojených sil USA za trestné činy jimi spáchané na území České republiky. Ozbrojené síly USA a jejich dodavatelé jsou rovněž zproštěni od placení DPH a dalších daní. Případné stavební zakázky se mají řídit primárně právem USA a stejně tak pracovně právní vztahy u dodavatelů USA. Česká republika se tak zcela zbavuje vlivu na to, co se na našem vlastním území bude dít.

Nejde tak v žádném případě o smlouvu, která by měla přispět k mezinárodnímu míru a stabilitě a prohloubit spolupráci v oblastech obrany a bezpečnosti. V prvé řadě jde o to, aby zde Spojené státy mohly bezplatně a beztrestně působit a zvyšovat svou kontrolu nad dalšími státy. Stačí si jen připomenout americké tajné věznice, které Spojené státy zřizovaly na svých vojenských základnách v různých zemích, kde v minulosti věznily a mučily své skutečné či domnělé odpůrce.

Vyzýváme proto občany, aby se proti této smlouvě postavili a řekli jí jasné NE!

KONTAKTUJTE SVÉHO ZVOLENÉHO POSLANCE NEBO POSLANKYNI

Aby tzv. obranná smlouva vešla v platnost, musí být schválena Poslaneckou sněmovnou PČR. Napište poslancům a poslankyním, že žádáte, aby hlasovali proti jejímu přijetí!

Demonstrace proti podpisu tzv. obranné smlouvy s USA

V úterý 23. května 2023 se v Praze před Velvyslanectvím USA demonstrovalo proti podpisu tzv. obranné smlouvy s USA. Tu právě dnes podepsala ministryně Černochová v americkém Washingtonu. Na akci vystoupil mj. místopředseda KSČM Milan Krajča, zástupce Komunistický svaz mládeže (KSM) a hnutí Ne základnám.

Happening Ami, go home!

V úterý 30. května 2023 proběhl v Praze na Malostranském náměstí protestní happening KSČM s názvem Ami, go home! Několik set účastníků akce se sešlo, aby vyjádřili svůj nesouhlas s tzv. obrannou smlouvou s USA, kterou podepsala ministryně Černochová 23. května ve Washingtonu.

Za KSČM vystoupila s projevem předsedkyně a europoslankyně Kateřina Konečná, která mj. vyzvala občany k aktivitě směrem k poslancům a senátorům, kteří musí dohodou posvětit svým hlasem. Dále vystoupil místopředseda KSČM Milan Krajča, který zdůraznil, že „svět je nejblíže od globálního válečného konfliktu od dob II. světové války. A naše vláda, místo aby se snažila tento požár uhasit, pobíhá v transu z hvězd a pruhů sem tam a všechno kolem sebe polévá benzínem. O nás, kteří voláme po míru, říkají, že jsme vlastizrádci a zatím jsou to oni, kdo předává kontrolu nad naší zemí ani ne cizí vládě, ale rovnou cizí armádě.“ Petra Prokšanová, předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM se obula do současné vlády, jejíž členové by podle ní „ani minutu neváhali vtáhnout naši zemi do imperialistické války. A víte proč se takové války nebojí? Protože se jich osobně netýká! V takových válkách totiž nebojují bohatí a mocní, ale obyčejní lidé.“

S mírovými projevy vystoupil za Spojenectví práce a solidarity Mirek Prokeš, za iniciativu Mír a spravedlnost Jan Kavan a za České mírové hnutí Petr Vlček. Ženské hnutí reprezentovala předsedkyně Levicových klubů žen Květa Šlahůnková, Komunistický svaz mládeže (KSM) Adam Nainar. Vystoupil také zástupce Facebookové skupiny Chceme demisi Michal Ulvr, dále herec Ivan Vyskočil, za spolek Nespokojení promluvil Jiří Paroubek.

Úspěch petice proti přítomnosti cizích vojsk

Místopředseda KSČM a předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča komentuje úspěch petice proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky, pod kterou se podařilo sehnat dostatečný počet podpisů pro projednání v Poslanecké sněmovně.

Podpisy ale sbíráme dál. Každý jeden je velmi důležitý!

„Obranná“ smlouva není pro Českou republiku a její občany prospěšná!

Komentáře předsedkyně KSČM europoslankyně Kateřiny Konečné

První část petičních archů s více než deseti tisíci podpisů pod peticí proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky byla začátkem května předána Poslanecké sněmovně.

Zástupce petičního výboru a místopředseda KSČM Milan Krajča při příležitosti předání petice zdůraznil, že petiční kampaň je vedle demonstrací a dalších forem protestů jednou z možností, kterými lidé v současnosti vyjadřují svůj nesouhlas s možnou cizí vojenskou přítomností u nás.

„Nebezpečí, že u nás budou rozmístěna cizí vojska nyní mimořádně narostlo v souvislosti s vazalskou tzv. obrannou smlouvou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Společně s mírovými organizacemi a iniciativami jsou však komunisté odhodláni se plánům na umístění cizích armád na území naší republiky postavit se vší rozhodností,“ konstatoval Krajča.

 

Termín veřejného projednávání petice v petičním výboru Poslanecké sněmovny je stanoven na 20. června. Přesný čas projednávání s předstihem zveřejníme a již dopředu vás zveme k osobní účasti!