Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Komunistické straně Čech a Moravy, se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 1531/9, IČ: 00496936, Registrované Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: VSP/1-3076/90 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail.

Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání newsletteru Správce Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Správce na svých webových stránkách shromažďuje soubory cookies. Podrobné informace najdete v dokumentu Zásady cookies.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na adresu Správce, nebo e-mailu na adresu vasb@xfpz.pm.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (poskytovatel se sídlem na území EU, podléhající GDPR) – služba rozesílky newsletteru,
 • Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irsko (poskytovatel se sídlem na území EU, podléhající GDPR) – služba Google Analytics,
 • Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, 94025 Kalifornie, Spojené státy americké (poskytovatel se sídlem ve třetí zemi, který však poskytuje záruky za bezpečnost údajů participací na tzv. Privacy Shield Framework(u) – služby sdílení obsahu s Facebook.com.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.