Dokumenty k minulosti

Jak president Beneš odsoudil pakt Poláků s Hitlerem – aneb – Co se stalo v Evropě roku 1934

Co se stalo v Evropě roku 1934V současnosti Evropská unie vyhlásila superblábol o tom, že II. světovou válku zavinili Rusové a Němci společně – paktem Molotov–Ribbentrop. Pravdou je opak.Prolog II.světové války zahájily dvě ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

„Deklarace o socialismu“

Lidé vždy toužili vytvořit řád založený na svobodě a rovnosti. Svět se dnes rychle mění, budoucnost lidstva je však stále velmi nejistá. Úsilí kapitalismu, zbaveného svého největšího soupeře v podobě světové soustavy socialistických ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

Prohlášení VII. sjezdu KSČM k živnostníkům, malým a středním podnikatelům

Změny v hospodářském a společenském životě české společnosti, které proběhly po listopadu 1989, umožnily vznik malých a středních podnikatelů. Tato skupina zaujímá důležité místo v české ekonomice a na rozdíl od expanze zahraničního kapitálu do velkých ekonomických ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

Ke spekulacím o údajné obhajobě stalinismu

KSČM ve věci svého postoje k stalinismu a dalším nedemokratických praktikám rozhodně trvá na usnesení stranických sjezdů od listopadu 1989, kterými jsme se se stalinismem a jinými nedemokratickými praktikami rozhodně rozešli. Jde zejména ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

Dokumenty potvrzující registraci KSČM

Dva dokumenty potvrzující registraci KSČM jako svébytné a samostatné politické strany v roce 1990.

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

Stanovisko k výročí 21. srpna 1968

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k výročí 21. srpna 1968 ze srpna 1998. Datum 21. 8. 1968 je součástí československé, ale i evropské historie,  kterou nelze vytrhnout z celkových souvislostí. Neblahé události srpna 1968 v Československu byly spojeny s působením ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968 – 1969

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-69 Na jednání mimořádného sjezdu KSČ ve středu 20. prosince 1989 delegáti přijaliProvolání k bývalým členům Komunistické strany Československa, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968 – 1969. Soudružky a soudruzi, v hodinách obrody, ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

Prohlášení k občanům ČSSR

Delegáti mimořádného sjezdu KSČ, který proběhl ve dnech 20. – 21. 12. 1989 v Praze,schválili následující Prohlášení k občanům ČSSR. Vážení spoluobčané, v této osudové i nadějné chvíli našich národů, celé naši vlasti, obra­cí se na vás mimořádný sjezd ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK