V lednu 2020 schválil EP plán Zelené dohody, tzv. Green Deal, v rámci boje s klimatickými hrozbami. Plán přináší příležitosti na poli modernizace, ale zasahuje do podmínek rozvoje a jde o plán přehnaně ambiciózní.

Podíl EU na globálních emisích je pouze 10 %, řešení se tedy neobejde bez zapojení znečišťovatelů jako je USA, Indie nebo Čína.

Pro ČR by v nynější situaci šlo o ekonomickou sebevraždu. Proto požadujeme revizi green dealu.

V revizi green dealu nám nejde o polemiku s problémy klimatu, ale s nedomyšlenými nařízeními na jeho realizaci.

Co chtějí komunisté:

  • Rehabilitaci atomové energie (uznat ji za čistou energii) a nezbytné prodloužení využití zejména vlastních fosilních paliv. Podpora OZE nesmí být bezhlavá.
  • Zreálnění prováděcích opatření zelené modernizace ekonomiky, respekt k národním specifikům a vyjasnění vývoje energetického mixu do roku 2040.
  • V tomto duchu i upravit finanční rámec EU na období 2021- 2027 a čerpání zdrojů z Fondu obnovy (v letech 23-27 je to pro ČR 193 mld Kč).

Známe cestu z energetické krize: https://www.kscm.cz/energie