Energetická krize

Máme řešení současné krize!

KSČM má pro občany životaschopná řešení současného krizového stavu, na který protilidová vláda Petra Fialy nestačí.

Do tohoto stavu se lidé nedostali vlastní vinou ani vinou ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, ale pouze a jenom vinou neschopnosti naší vlády a naprosté podřízenosti EU zájmům USA.

KSČM požaduje:

 • Zastavit obchodování s předraženou elektřinou na burze, ceny elektřiny se musí odvíjet od jejich skutečných výrobních nákladů
 • Důslednou revizi evropského Green Dealu
 • Snížení DPH u energií
 • Ukončení obchodování s emisními povolenkami
 • Uhrazení poplatků za obnovitelné zdroje energií státem
 • Nahrazení soukromých distributorů energií státní firmou
 • Stoprocentní majetkové převzetí ČEZ státem za účelem kontroly výroby elektřiny, její distribuce a sehrání zásadní role při dostavbě jaderných elektráren
 • Odkoupení zásobníků plynu státem od německé RWE
 • Garantování odpovědnosti státem, nikoliv soukromými zahraničními subjekty, za doplňování rezerv
 • Nulovou sazbu DPH u zboží základní spotřeby
 • Efektivní využití zákona o cenách
 • Nastavení ceny pohonných hmot ve státním podniku ČEPRO (čerpací stanice EuroOil) do 35 Kč/l
 • Srovnání nepřímé daně na pohonné hmoty s okolními zeměmi
 • Vytvoření dostatečného rozpočtového zdroje reformou daňového systému zahrnující progresivní daň z příjmu právnických osob (popř. sektorovou daň) v oblastech energetiky, finančnictví a digitálních firem
 • Mimořádné zdanění těch, kteří ze současné krize bohatnou
 • Miliardářskou daň a daň z luxusu.
Zobrazit celé stanovisko KSČM
Je nezbytné zajistit efektivní využití zákona o cenách

Je nezbytné zajistit efektivní využití zákona o cenách

👉 Zákon upravující tvorbu cen, jejich regulaci a kontrolu (č.526/1990 Sb.) je standardní nástroj, kterým se řeší mimořádné tržní situace ve veřejném zájmu, vymezuje úředně stanovené ceny, věcně usměrňované ceny a cenové moratorium.

➡ Cenové orgány (ERÚ, Ministerstvo financí ČR) mohou stanovit např. maximální cenu ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Požadujeme srovnání nepřímé daně na PHM s okolními zeměmi

Požadujeme srovnání nepřímé daně na PHM s okolními zeměmi

👉 Cenu pohonných hmot ovlivňuje výše daní. Spotřební daň a DPH tvoří u PHM cca polovinu ceny. Aby snížení daně vedlo k snížení konečné ceny, musí na prodejce působit tlak. 👈

➡ U spotřební daně určuje EU 🇪🇺 jen minimální hranici a rozdíly v cenách ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Požadujeme nastavení ceny PHM ve státním podniku ČEPRO

Požadujeme nastavení ceny PHM ve státním podniku ČEPRO

Aktuální ceny benzínu v ČR se pohybují mezi 39-43 Kč/l (u nafty 46-49 Kč/l). Tato cena vzniká od dodávek ropy, přes rafinérské zpracování až k prodejcům v čerpacích stanicích.

➡Jediným zpracovatelem ropy v České republice je rafinerie Unipetrol s dceřinkou ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Požadujeme nulovou sazbu DPH u zboží základní potřeby

Požadujeme nulovou sazbu DPH u zboží základní potřeby

V EU jsou od roku 1993 nepřímé daně harmonizovány. U DPH se stanoví základní sazba do 15 % a připouští se sazby snížené až do 5 %. Tyto sazby jsou v členských státech různé.

ČR má tři sazby DPH: základní sazba DPH 21 % ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Stát musí odkoupit zásobníky plynu od německé RWE

Stát musí odkoupit zásobníky plynu od německé RWE

Cílem palivových zásobníků je vyrovnávat výkyvy spotřeby a zvyšovat stabilitu dodávek. U ropy jde o státní hmotné rezervy, kdy stát má zásobníky na ropu ve svém vlastnictví . V případě plynu ale byly zásobníky privatizovány (v roce 2001 za vlády Miloše Zemana).

Zásobníky plynu ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Stát musí stoprocentně převzít ČEZ za účelem kontroly výroby elektřiny

Stát musí stoprocentně převzít ČEZ za účelem kontroly výroby elektřiny

Energetická firma ČEZ má podobu holdingu, ve kterém stát drží 70 % akcií. I přes majoritní podíl státu jde o obchodní společnost pouze polostátní, protože práva 30 % soukromých akcionářů musí být v rozhodování zohledněna. 
Tito minoritní akcionáři mohou vystupovat jako tzv. „kvalifikovaný akcionář“, který se může domáhat právní ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
KSČM: Musí dojít k nahrazení soukromých distributorů energií státní firmou

KSČM: Musí dojít k nahrazení soukromých distributorů energií státní firmou

Doručení energie od výrobce ke spotřebiteli zajišťuje distributor a dodavatel. Jde o relativně samostatné funkce s vlastní ekonomikou (distribuce a dodávky zajištují různé firmy). Distributorské firmy zajištují přepravu energie (elektřiny a plynu) s pomocí přenosové soustavy. Přeprava je hrazena z distribučního poplatku, který je součástí ceny (tvoří cca ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Stát musí hradit poplatky za obnovitelné zdroje po celou dobu energetické krize

Stát musí hradit poplatky za obnovitelné zdroje po celou dobu energetické krize

Součástí regulované ceny elektřiny jsou různé poplatky - mezi nimi i příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Tento poplatek tvoří až 14 % ceny elektřiny. Celý výnos z tohoto poplatku činí cca 40 mld. Kč. Část dosud hradil v koncové ceně spotřebitel (v ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Obchodování s emisními povolenkami musí být ukončeno

Obchodování s emisními povolenkami musí být ukončeno

Povolenky vydává pro vybrané obory Evropská komise na stanovený objem emisí (emisní strop), čímž emise zpoplatňuje a motivuje k jejich snižování.

Zhruba od roku 2018 ovšem objem povolenek klesá a roste jejich cena, která se promítá do zvýšení ceny elektrické energie.

Přidělené ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Je naprosto nezbytné provést důslednou revizi evropského Green Dealu

Je naprosto nezbytné provést důslednou revizi evropského Green Dealu

V lednu 2020 schválil EP plán Zelené dohody, tzv. Green Deal, v rámci boje s klimatickými hrozbami. Plán přináší příležitosti na poli modernizace, ale zasahuje do podmínek rozvoje a jde o plán přehnaně ambiciózní.

Podíl EU na globálních emisích je pouze 10 %, řešení se ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
KSČM navrhuje přesun DPH u energií do snížené sazby

KSČM navrhuje přesun DPH u energií do snížené sazby

KSČM navrhuje přesun DPH u energií do snížené sazby. V ČR je energie stále v základní sazbě DPH, tedy 21 %.

Cestou snížené sazby DPH se vydalo i Německo a Polsko. Slovensko dodávky elektřiny bez DPH slíbilo v memorandu.

Vzhledem ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
Obchodování s předraženou elektřinou na burze musí skončit!

Obchodování s předraženou elektřinou na burze musí skončit!

Ceny elektřiny se musí odvíjet od jejich skutečných výrobních nákladů

 • Energetické burzy selhávají, protože trh je zmonopolizovaný a obchod je deformovaný spekulacemi i konfliktní geopolitikou…
 • Kontrakty na energii je třeba odvíjet od nákladů na výrobu, dopravu popř. dlouhodobě výhodný nákup od strategicky bezpečných dodavatelů.
 • Odmítněme nakupovat na ...

  PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK

Speciál Bez obalu s Kateřinou Konečnou: Kdo může za drahé energie a co s tím?!

Ve videu můžete vidět další pokračování Bez obalu předsedkyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné. Tentokrát je to už 40. díl. Co v něm najdete? Jak je s cenami energií? Kdo a co může za tím neskutečným zvýšením.

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK