Stanoviska

 • KSČM odmítá současný návrh Jurečkovy „reformy“ sociálních dávek

  KSČM odmítá současný návrh Jurečkovy „reformy“ sociálních dávek

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené zemědělcem Marianem Jurečkou plánuje od příštího roku sjednotit příspěvek a doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí a nahradit ho jednou tzv. „super dávkou“. Podmínkou pro získání pomoci od státu má být práce nebo její hledání, ale také dokládání majetku žadatele. Podle předloženého návrhu také budou bohatší domácnosti dostávat více než…

 • KSČM je plně solidární se socialistickou Kubou!

  KSČM je plně solidární se socialistickou Kubou!

  KSČM znovu potvrzuje svou plnou solidaritu s kubánským lidem, který navzdory dlouhotrvajícím útokům imperialismu hájí svou revoluci, nezávislost a socialismus. KSČM protestuje proti aktuálním otevřeným snahám o destabilizaci Kubánské republiky a „změnu režimu“, při kterých se Washington pokouší znovu využít dopadů zločinné blokády Kuby na její hospodářství a život jejích obyvatel. KSČM jednoznačně odsuzuje již více než šest desítiletí trvající hospodářskou,…

 • Přerušení společných jednání české a slovenské vlády je skandální!

  Přerušení společných jednání české a slovenské vlády je skandální!

  Rozhodnutí Fialovy vlády zrušit tradiční společná jednání české a slovenské vlády nemá v novodobých vztazích našich států obdoby a představuje problém, který se dotýká nejen diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. KSČM považuje toto jednání za zcela nepřijatelné! Jak Česká republika, tak Slovensko jsou suverénními zeměmi s vlastními politickými agendami a zájmy. Ani jedna ze zemí nemá právo zasahovat do vnitřních…

 • Komunisté požadují vystoupení České republiky z NATO!

  Komunisté požadují vystoupení České republiky z NATO!

  KSČM společně s dalšími mírovými a protiválečnými organizacemi trvale požaduje ukončení členství České republiky v NATO a účasti Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO v zahraničí. Komunisté se staví proti soustavnému navyšování výdajů na zbrojení, probíhajícímu navíc v době bezohledných vládních sociálních škrtů, i proti miliardovým nákupům předražené a nepotřebné vojenské techniky například amerických stíhaček F-35. KSČM odsuzuje válečné přípravy, jako…

 • KSČM podporuje protesty zemědělců

  KSČM podporuje protesty zemědělců

  KSČM plně podporuje chystané protesty zemědělců plánované na pondělí 19. února 2024. KSČM dlouhodobě poukazuje na neutěšený stav českého zemědělství, nekompetentnost současné vlády, nemravné marže obchodníků a nereálnost tzv. Green Dealu, který žene Českou republiku a další země EU do hospodářské katastrofy a stupňujících se sociálních bouří. I tato vláda, obdobně jako vlády minulé, provádí politiku, která směřuje k likvidaci českého…

 • Korespondenční volba je hazard s Ústavou ČR!

  Korespondenční volba je hazard s Ústavou ČR!

  Pravicové vládě Petra Fialy důvěřuje v současné době stěží 17 % občanů České republiky. V této pro ně nelehké situaci se snaží v Poslanecké sněmovně PČR prosadit zavedení tzv. korespondenční volby pro občany ČR žijící zahraničí. Chce tak dát hlas zhruba půl milionu občanů dlouhodobě žijících mimo území České republiky a volících převážně pravici, kteří neprožívají naše každodenní problémy – dopady…

 • KSČM odmítá přijetí eura

  KSČM odmítá přijetí eura

  S blížícími se volbami do Evropského parlamentu někteří politici začínají opět koketovat s myšlenkou zavedení společné evropské měny euro v České republice. Třenice se nevyhýbají ani účelově vytvořené vládnoucí pravicové koalici SPOLU, která se pod tímto názvem chystá i na evropské volby. Jasný signál však svým prvním novoročním projevem vyslal prezident Petr Pavel, který v projevu napsaném jeho poradci mimo…

 • Lži jsou základním „pracovním“ nástrojem vlády

  Lži jsou základním „pracovním“ nástrojem vlády

  Odejít do důchodu nejpozději ve věku 65 let, to už zanedlouho platit nebude. Jak plyne z důvodové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí k novele zákona o důchodovém pojištění, lidé narození v roce 1981 by měli odcházet do důchodu až v 67 letech a ti narození po tomto datu ještě později. Již dnes mnozí lidé po šedesátce trpí vyčerpaností a řadou zdravotních problémů. Přitom ještě…

 • Smutné výročí vyhlášení samostatného Československa

  Smutné výročí vyhlášení samostatného Československa

  V těchto dnech si připomínáme 105. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. Společný stát Čechů a Slováků ale nevydržel ani 75 let. Politické síly, které uchopily moc po roce 1989, upřednostnily své osobní zájmy a Československo rozbily. Nejprve ho rozdělily jako stát, aby následně mohly vydrancovat jeho ekonomiku. Loupež století, provedená pravicovými vládami, výrazně ovlivnila životní úroveň obyvatel bývalého Československa.…

 • Schválený konsolidační balíček ještě více ožebračí české domácnosti

  Schválený konsolidační balíček ještě více ožebračí české domácnosti

  KSČM naprosto odmítá tzv. konsolidační balíček, který dnes schválila Poslanecká sněmovna. Schválené změny komunisté považují za asociální, zvyšující plýtvání zejména v resortu obrany a dalších. Krizi neřeší, naopak přihrávají šedé a černé ekonomice.Poslanecká sněmovna dnes hlasy poslanců ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů schválila ve třetím čtení tzv. konsolidační balíček. Ten by měl sice dle ministra financí Stanjury snížit deficit státního…

 • Komunisté prosazují spravedlivý mír na Blízkém východě!

  Komunisté prosazují spravedlivý mír na Blízkém východě!

  V souvislosti s aktuální dramatickou eskalací konfliktu na Blízkém východě vyjadřuje KSČM hlubokou lítost nad všemi jeho současnými i minulými civilními oběťmi.Pro KSČM je řešením konfliktu mezi Izraelem a Palestinou bezpodmínečné dodržování rezolucí Organizace spojených národů a mezinárodního práva, spojené se spuštěním mírového procesu, který ukončí izraelskou okupaci a zaručí právo Palestinců na suverénní a nezávislý stát.Současná situace jasně poukazuje na…

 • KSČM odsuzuje jednostranný projev prezidenta ČR v OSN

  KSČM odsuzuje jednostranný projev prezidenta ČR v OSN

  KSČM vyzývá prezidenta Petra Pavla, aby se stal skutečným prezidentem všech občanů, a nikoliv loutkou v rukou svých poradců, sponzorů a současné vlády. To od něho čekají jeho voliči i nevoliči, tedy, že bude tím, kdo bude sjednocovat, a ne rozdělovat společnost. Jeho projev v orgánech OSN však byl učebnicovým příkladem jednostranné slepoty a ideologického pohledu na svět. Prezident Petr Pavel vystoupil…

 • Současná vládnoucí „elita“ si zahrává s důchodci!

  Současná vládnoucí „elita“ si zahrává s důchodci!

  Prezident a současná vláda, vědomi si své moci, si opět zahrávají s občany České republiky. Jak jinak si lze vysvětlit lavírování prezidenta republiky s podepsáním či vetováním vládní novely zákona týkající se předčasných důchodů a jejich lednové valorizace. Svou většinou v Poslanecké sněmovně a Senátu se podařilo současnému asociálnímu pravicovému slepenci vedenému Petrem Fialou protlačit vládní novelu, která má přinést zpřísnění pravidel…

 • Komunisté odsuzují stupňující se asociální politiku vlády

  Komunisté odsuzují stupňující se asociální politiku vlády

  Petr Fiala v zoufalé snaze zmírnit odpor občanů České republiky k asociálním krokům, které vláda představila Poslanecké sněmovně ve formě konsolidace veřejných financí, veřejně prohlašuje, že díky krokům vlády klesla inflace pod 10 % a že návrhy tzv. úsporných opatření běžná rodina skoro nepocítí.Komunisté striktně odmítají propagandistická tvrzení předsedy vlády, která se rozhodně nijak nezasloužila například o pokles cen elektřiny a plynu…

 • Schválení „obranné“ smlouvy je zradou na občanech ČR!

  Schválení „obranné“ smlouvy je zradou na občanech ČR!

  Poslanecká sněmovna schválila tzv. obrannou smlouvu mezi ČR a USA.Po Senátu, který tak učinil již v minulém týdnu, chybí k definitivní ratifikaci této smlouvyjen podpis prezidenta Petra Pavla. KSČM vyzývá prezidenta republiky, aby svůj podpis podtuto smlouvu nepřipojil a odmítl ji. Uzavření tzv. obranné smlouvy neměla ve svém volebním programu žádná z politickýchstran, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny, a tudíž k jejímu vyjednání ani…

 • KSČM vyzývá odboráře ke spolupráci

  KSČM vyzývá odboráře ke spolupráci

  Pokles reálných mezd, drastické zdražování, nárůst chudoby, navýšení věku odchodu do důchodu, nedostupné bydlení a snaha o další zpoplatnění zdravotní péče – to je vizitka současné pravicové vlády ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů. Snad jedinou oblastí, které se nedotýkají vládní škrty, jsou platy politiků a výdaje na zbrojení. KSČM s takovým přístupem, který je v zásadním rozporu se zájmy pracujících,…

 • KSČM požaduje svobodu pro ukrajinské komunisty!

  KSČM požaduje svobodu pro ukrajinské komunisty!

  Čeští komunisté dlouhodobě odsuzují zákaz Komunistické strany Ukrajiny a požadují ukončení všech protikomunistických represí a perzekucí na Ukrajině a okamžité osvobození bratrů Kononovičových.Na pozadí probíhajícího konfliktu na Ukrajině totiž dochází v této zemi k soustavné a brutální represi namířené proti komunistům a antifašistům. Jejími oběťmi jsou i první tajemník Leninského komunistického svazu mládeže Ukrajiny Michail Kononovič a jeho bratr Alexandr.Oba bratři byli v zimě minulého…

 • KSČM odmítá přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území ČR!

  KSČM odmítá přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území ČR!

  Dohoda ČR a USA „o spolupráci v oblasti obrany“ přes zavádějící název ve skutečnosti pouze upravuje podmínky pro dlouhodobý pobyt amerických vojsk na území České republiky. V podstatě je zbavuje jakékoli odpovědnosti a Českou republiku kontroly nad nimi, bez možnosti toto ujednání ze strany ČR vypovědět po dobu dalších deseti let. Přijetí této smlouvy Českou republiku zbavuje suverenity a také formálně…

 • Pražští komunisté ostře protestují proti přejmenování Koněvovy ulice!

  Pražští komunisté ostře protestují proti přejmenování Koněvovy ulice!

  Krajský výbor KSČM Praha rozhodně nesouhlasí s přejmenováním Koněvovy ulice na pražském Žižkově, které bylo dnes hanebně odsouhlaseno Radou hlavního města Prahy.Jedná se o další skandální demonstraci snahy o antikomunistické přepisování historie spjaté s bojem proti fašismu a osvobozením naší země od hitlerovské okupace.Nejdelší žižkovská ulice nese název Koněvova již od roku 1946. Tímto názvem tehdy Pražané ocenili roli maršála…

 • Komunisté prosazují skutečnou solidaritu namísto vynucených kvót

  Komunisté prosazují skutečnou solidaritu namísto vynucených kvót

  Dnes odpoledne se sejde Poslanecká sněmovna k debatě o migrační a azylové reformě, kterou v dubnu schválila EU a kde většina členských států odsouhlasila princip „povinné solidarity“, se kterým komunisté nesouhlasí.Všechny členské státy totiž mají mít povinnost buďto přijmout část migrantů z těch členských států, které jsou migranty přetížené, nebo těmto státům poskytnout peněžní či jinou materiální a personální podporu.„Ministr Rakušan tvrdí, že…

 • Pryč s vládou, pro kterou jsou občané na posledním místě!

  Pryč s vládou, pro kterou jsou občané na posledním místě!

  Co je pro vládu Petra Fialy cennější? Školství, zdravotnictví, nebo stíhačky a obrněná vozidla? Státní rozpočet na roky 2023 a 2024 to dává jasně najevo! Vláda P. Fialy utrácí a chce dále utrácet desítky miliard na zbrojení, zatímco všude jinde škrtá. Vše kolem nás zdražuje a mnozí lidé si kladou otázku, jak budou platit nájmy, z čeho zaplatí energie, o kolik ještě…

 • Důchodci za schodek státního rozpočtu nemohou!

  Důchodci za schodek státního rozpočtu nemohou!

  Současný asociální přístup vládní koalice k důchodcům je více než alarmující. Pod záminkou boje proti enormně vysokému schodku státního rozpočtu, který vláda není schopna naplnit, představila svůj plán, tzv. konsolidační balíček založený na ožebračováni občanů. Neštítí se ho zaměřit ani na lidi na zaslouženém odpočinku, na které část tohoto schodku svádí. V budoucnu chce snížit reálnou výši důchodů,…

 • Ministr školství by neměl poskakovat před sudetolandsmanšaftem

  Ministr školství by neměl poskakovat před sudetolandsmanšaftem

  Odborná sekce školství ÚV KSČM zásadně odsuzuje účast ministra školství Mikuláše Beka (STAN) na sudetoněmeckém sjezdu na konci května v Bavorsku. Po Danielu Hermanovi a Pavlu Bělobrádkovi tak jde o třetího člena naší vlády, který poklonkuje na jejich sjezdu.K nim se připojuje i prezident Petr Pavel, který v projevu na zahájení Bavorsko-českých týdnů přátelství v německém Selbu poděkoval předsedovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení…

 • Komunisté vyzývají k aktivnímu odporu proti vládě

  Komunisté vyzývají k aktivnímu odporu proti vládě

  Vládě Petra Fialy stačilo pět set dní na to, aby dovedla zemi k jedné z historicky největších inflací, nekontrolovanému růstu cen energií, potravin a služeb a aby zbavila naši zemi suverenity zpřístupněním jejího území pro dlouhodobý pobyt amerických vojsk. To vše za soustavného bezostyšného lhaní o tom, že nechystá zvyšovat přímé daně či zvyšovat výdaje sociálně slabým.Vyvrcholením její činnosti je představení…

 • KSČM zásadně odmítá „obrannou“ smlouvu s USA

  KSČM zásadně odmítá „obrannou“ smlouvu s USA

  KSČM důrazně odmítá uzavření tzv. obranné smlouvy mezi ČR a USA, které schválila vláda P. Fialy. Ta musí být nejen schválena oběma komorami Parlamentu ČR, kde má většinu současná pravicová vládní koalice, ale také ratifikována prezidentem republiky. Nutné je zdůraznit, že žádná z vládních stran neměla uzavření této smlouvy ve svém volebním programu a není obsažena ani v koaliční smlouvě či programovém…

 • KSČM: Tzv. obranná smlouva s USA zbavuje ČR suverenity

  KSČM: Tzv. obranná smlouva s USA zbavuje ČR suverenity

  Pravicová vláda P. Fialy schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Tato smlouva upravuje podmínky pro pobyt amerických vojsk na území České republiky, v podstatě je zbavuje jakékoli odpovědnosti a Českou republiku kontroly nad nimi.KSČM tuto smlouvu důrazně odmítá, neboť naši zemi zbavuje posledních zbytků suverenity a vede ji do zcela otrockého postavení vůči USA. Jde o smlouvu, která není prospěšná pro…

 • KSČM důrazně odmítá další zvyšování cen

  KSČM důrazně odmítá další zvyšování cen

  Pravicová koalice P. Fialy v poslední době vypouští pokusné balónky směrem k chystané daňové reformě. I když vláda původně tvrdila, že nebude zvyšovat daňovou zátěž, nyní se zaměřila na zvýšení nepřímých daní, především DPH. To by zasáhlo velmi výrazně do peněženek všech občanů České republiky. Naposledy zazněla přímo od ministra financí Z. Stanjury (ODS) úvaha, že základní sazba 21 %…

 • KSČM zásadně nesouhlasí se zvyšováním výdajů na zbrojení

  KSČM zásadně nesouhlasí se zvyšováním výdajů na zbrojení

  Poslanecká sněmovna dnes schválila vládní předlohu, kterou navýšila výdaje na armádu a zbrojení nejméně na 2 % HDP a přidala se tak k menšině zemí, které tento závazek naplňují. Například v příštím roce to znamená zvýšení ze 130 na více než 150 miliard Kč!Rozpočet armády se tak díky navýšení o téměř 22 miliard korun dostane k historickému maximu!Toto striktní dodržování závazku vůči…

 • KSČM požaduje zestátnění ČEZ

  KSČM požaduje zestátnění ČEZ

  KSČM dlouhodobě požaduje stoprocentní majetkové převzetí ČEZ státem za účelem kontroly výroby elektřiny i její distribuce a v neposlední řadě i pro nutnou dostavbu jaderných elektráren, kde ČEZ musí sehrát zásadní roli. Před devíti měsíci předseda vlády Petr Fiala tvrdil, že součástí vládní strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní…

 • Prezident ukázal, že tu není pro ty občany, kteří potřebují zastání

  Prezident ukázal, že tu není pro ty občany, kteří potřebují zastání

  KSČM není překvapena rozhodnutím prezidenta Pavla podepsat novelu zákona, kterou vládní koalice hanebně okradla důchodce o podstatnou část valorizace penzí.Prezident Pavel nevyužil hned první významné příležitosti, aby jako hlava státu prokázal svou nezávislost.Svým podpisem převzal díl odpovědnosti za stále se zhoršující životní podmínky milionů našich občanů, kteří po celý život poctivě pracovali a vytvořili hodnoty, z nichž žije i dnešní…

 • KSČM vyjadřuje plnou podporu osobám kriminalizovaným z politických důvodů

  KSČM vyjadřuje plnou podporu osobám kriminalizovaným z politických důvodů

  Obvodní soud pro Prahu 7 dnes nepravomocně odsoudil PhDr. Josefa Skálu, CSc., Vladimíra Kapala aIng. Juraje Václavíka za údajné veřejné popírání a zpochybňování válečného zločinu, čímž mělo dojít ke spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.Tím se naplňují obavy z možného omezení ústavního práva na svobodu projevu a snahy umlčet azastrašit politické odpůrce, před kterými v minulosti KSČM v této…

 • KSČM má recept na důstojné penze bez zvyšování věku odchodu do důchodu

  KSČM má recept na důstojné penze bez zvyšování věku odchodu do důchodu

  Asociální pravicová vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení z ledna 2022 slíbila předložit do konce roku 2023 návrh důchodové reformy. Dosud ale nenačrtla ani základní obrysy toho, jak má reforma vypadat. Nediskutuje otevřeně o tomto tématu s opozicí ani se sociálními partnery. Jen občas vypálí od boku slepý výstřel, který však neznamená systémové řešení a může nadělat více…

 • Vláda zneužívá legislativní nouze a okrádá své občany!

  Vláda zneužívá legislativní nouze a okrádá své občany!

  Komunistická strana Čech a Moravy důrazně odmítá návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který v pondělí schválila Vláda ČR a jehož cílem je snížení mimořádné valorizace penzí. Svým rozhodnutím dala vláda najevo, že chce řešit dlouhodobý problém s veřejnými financemi zbabělým okradením nejzranitelnější cílové skupiny.Právě senioři totiž rekordní inflaci zvládají nejhůře, protože se musí vyrovnávat nejen s cenami energií a základních potravin,…

 • KSČM: Zajištění pomoci obětem zemětřesení je hanebně omezeno

  KSČM: Zajištění pomoci obětem zemětřesení je hanebně omezeno

  KSČM vyjadřuje svou solidaritu obyvatelům Turecka a Sýrie v souvislosti s ničivým zemětřesením, které obě země tragicky zasáhlo. V rámci této mimořádné katastrofy zahynuly či byly zraněny desítky tisíc lidí, stovky tisíc lidí zůstaly bez domova. KSČM je v soustavném kontaktu s komunistickými stranami Turecka a Sýrie, jejichž členové se od počátku podílejí na záchranných pracích a zajišťování humanitární pomoci.Ve spolupráci s partnerskými stranami připravuje…

 • KSČM zásadně odmítá snahu o upevnění mocenských pozic militarizací společnosti

  KSČM zásadně odmítá snahu o upevnění mocenských pozic militarizací společnosti

  Zneužít válku na Ukrajině se rozhodla pravicová vláda Petra Fialy k prosazení svého záměru předložit Sněmovně novely zákonů týkajících se obrany České republiky a nechat je projednat ve zrychleném řízení.Schválením těchto novel dojde k zásadnímu omezení lidských práv, výraznému posílení pravomocí ministerstva obrany i v době míru, využívání státní železnice k přesunu vojsk NATO a řadě dalších změn vedoucích k vynucené militarizaci české…

 • KSČM protestuje proti omezování svobody projevu

  KSČM protestuje proti omezování svobody projevu

  KSČM vyjadřuje obavy z ohrožení vědeckého bádání a omezení svobody projevu. Naše vážné znepokojení směřuje především ke společenskovědním oborům, kde stát stále častěji uplatňuje různé formy zásahů a regulace, včetně represe, a dokonce kriminalizace nositelů názorů, které nejsou v souladu s oficiální politikou. Zejména výklad dějin není, podle našeho mínění, podrobován objektivnímu zkoumání běžnými vědeckými metodami, ale je stále více tendenčně…

 • KSČM: nový prezident bude oporou současné asociální vlády

  KSČM: nový prezident bude oporou současné asociální vlády

  KSČM je přesvědčena, že nově zvolený prezident republiky bude oporou současné protilidové vlády pravicové pětikoalice, jejích asociálních kroků i válečného štvaní.Proti takovéto politice jsou komunisté v jednoznačné opozici a budou proti ní i nadále co nejrozhodněji vystupovat.A to v zájmu milionů obyvatel, kteří zůstali zcela bez voleného zastoupení v nejvyšších patrech politiky. vedení KSČM

 • KSČM vyzývá k volbě protivládního kandidáta Andreje Babiše

  KSČM vyzývá k volbě protivládního kandidáta Andreje Babiše

  KSČM vyzývá své členy, příznivce i voliče, aby se zúčastnili druhého kola prezidentských voleb a volili protivládního kandidáta, tedy Andreje Babiše. Jestliže je totiž Andrej Babiš zlo, tak jeho protikandidát Petr Pavel je vyložené peklo pro ČR i její občany! Pro KSČM to není volba srdcem, nýbrž volba toho, kdo z nabízené dvojice představuje menší hrozbu pro peněženky občanů…

 • KSČM odmítá tzv. obrannou smlouvu s USA

  KSČM odmítá tzv. obrannou smlouvu s USA

  Bez informování veřejnosti je v současné době dokončována příprava tzv. obranné smlouvy mezi Českou republikou a USA. Tato hanebná dohoda má mimo jiné umožnit pobyt vojenských jednotek USA na českém území. Podepsat tuto vazalskou smlouvu by měla ministryně obrany Jana Černochová pravděpodobně při chystané návštěvě premiéra Petra Fialy ve Washingtonu.  Česká vláda se navíc v rámci své podpory války také…

 • KSČM se zásadně staví proti dvojí kvalitě zdravotní péče

  KSČM se zásadně staví proti dvojí kvalitě zdravotní péče

  Česká lékařská komora přišla s návrhem na zvýšení regulačního poplatku za lékařskou pohotovost, chtěla by zvýšit poplatek ze současných 90 Kč na 200 Kč. KSČM odmítala zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví již v dobách ministra Julínka. Navrhovala úplné zrušení těchto poplatků, což ale ve sněmovně neprošlo. Je přitom jasné, že tyto poplatky financování zdravotnictví nezachrání, ale pouze ztíží přístup občanů…

 • Mají krizi zaplatit obyčejní občané?

  Mají krizi zaplatit obyčejní občané?

  Tak to totiž navrhují vládní experti z Národní ekonomické rady vlády, tzv. NERV. Ta představila své návrhy opatření pro zlepšení ekonomické situace v České republice. Nepřekvapí, že většina opatření by měla především dopad na peněženky běžných občanů, nikoli na velké firmy, banky a nadnárodní korporace. Návrhu na zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a její výše se již chytil ministr (a)sociálních…

 • KSČM odsuzuje blokádu Kuby!

  KSČM odsuzuje blokádu Kuby!

  Ve čtvrtek 3. 11. proběhlo již 30. hlasování o rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů s názvem „Nezbytnost ukončení ekonomického, obchodního a finančního embarga uvaleného Spojenými státy americkými vůči Kubě“. Kuba si při této příležitosti připsala další vítězství v řadě, když se 185 členských států OSN vyslovilo proti této hrůzné blokádě, dva se zdržely (Ukrajina a Brazílie) a dva byly proti (USA a Izrael). Jen mezi…

 • KSČM odmítá současné návrhy ministra Jurečky

  KSČM odmítá současné návrhy ministra Jurečky

  Ministr práce a (a)sociálních věcí Marian Jurečka opět negativně perlí. Jako výsměch všem poctivě pracujícím se musí jevit jeho nejnovější návrh zvýšit od začátku příštího roku minimální mzdu na 41 % průměrné mzdy, což odpovídá zvýšení zhruba o 350 Kč. Přitom poslancům se zvýší jejich plat od 1. ledna 2023 o 11 600 Kč a ministrům, jako je pan Jurečka, o 26 000 Kč. Vzhledem k tomu, že…

 • Česká vláda na občany kašle!

  Česká vláda na občany kašle!

  Komunální volby a volby do třetiny Senátu PČR ukázaly na apatii větší části občanů České republiky. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že svého volebního práva využili 4 z 10 voličů. To za situace, kdy současný pětikoaliční slepenec ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů naprosto nezvládá dvoucifernou inflaci, znehodnocování celoživotních úspor občanů, nekontrolovaný růst energií, cen potravin a služeb.…

 • Hlas pro KSČM je hlasem proti Fialově vládě!

  Hlas pro KSČM je hlasem proti Fialově vládě!

  Na obyvatele a ekonomiku ČR se řítí katastrofa nevídaných rozměrů. Dramatický růst cen potravin, energií, pohonných hmot a dalšího zboží i služeb představuje smrtící koktejl. Kritická je především situace s růstem cen energií. Přitom se v ČR vyrobí více levné elektřiny, než kolik jí spotřebujeme. Můžeme ji tedy i vyvážet. Příčinou nejdražší elektřiny v EU je navázání její ceny na burzu v německém…

 • KSČM: Nezodpovědná politika vlády vede lidi do bídy

  KSČM: Nezodpovědná politika vlády vede lidi do bídy

  Je až s podivem, nakolik je při současné situaci vláda Petra Fialy sebevědomá. Inflace roste raketovým tempem, stále více lidí se dostává na hranici chudoby. Vláda však za nic nemůže. Vše je údajně vinou vlád předchozích, zejména té Andreje Babiše. Petr Fiala však zapomíná, že to byly především vlády ODS a jejího věrného nohsleda KDU-ČSL, ale nezapomeňme i na…

 • KSČM: Vymažeme fialovou!

  KSČM: Vymažeme fialovou!

  Komunistická strana Čech a Moravy zahájila celoroční kampaň se sloganem „Vymažeme fialovou“, kterým KSČM důrazně odmítá politiku vládní koalice.  Kampaň, která bude pokračovat i po podzimních volbách, bude mimo jiné vyzývat občany k účasti na akcích KSČM proti vládě Petra Fialy, která nejenže neplní předvolební sliby, ale stále více dává najevo, že zájmy občanů České republiky pro ni rozhodně…

 • KSČM co nejrozhodněji protestuje proti zákazu Komunistické strany Ukrajiny

  KSČM co nejrozhodněji protestuje proti zákazu Komunistické strany Ukrajiny

  KSČM co nejrozhodněji protestuje proti nedávnému rozhodnutí ukrajinské justice o trvalém zákazu Komunistické strany Ukrajiny a o zabavení veškerého jejího majetku. Komunisté čelí na Ukrajině perzekuci již od tamního krvavého státního převratu na Majdanu. Po něm bylo útočeno na jejich sekretariáty, členové a stoupenci strany byly napadáni, komunistický tisk byl zakazován a Komunistické straně Ukrajiny bylo bráněno v účasti ve volbách. Zákaz…

 • KSČM: Zdanění bohatých je nezbytností

  KSČM: Zdanění bohatých je nezbytností

  Pravicová vláda Petra Fialy dosud jednoznačně odmítala zvyšovat daně bohatým. Potřeba reagovat na závratně rostoucí inflaci a energetickou krizi při nerovnovážných veřejných financích, ale také vzrůstající nespokojenost občanů a blížící se komunální volby však především KDU-ČSL a Piráty vede k tomu toto tabu porušit. Ukazuje se tak, že opakované požadavky KSČM věnovat se také příjmové stránce státního rozpočtu a posílit daňovou…

 • KSČM: Rovné podmínky všem zemědělcům

  KSČM: Rovné podmínky všem zemědělcům

  Ve stínu současných problémů a korupčních kauz pravicové vlády P. Fialy se ztrácí protesty zemědělců, kteří již od ledna vystupují proti vládou schválenému novému nastavení dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Jde především o změnu takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na dotační období 2023-2027 to bude 23 % z celkové částky na…

 • KSČM požaduje demisi vlády Petra Fialy

  KSČM požaduje demisi vlády Petra Fialy

  Farský, Polčák, nedávno zesnulý Michalík, Hlubuček a teď Gazdík, vedení a „elita“ STAN. Všichni z nich museli v průběhu necelých osmi měsíců po volbách do Poslanecké sněmovny PČR rezignovat, neboť jejich chování bylo v rozporu se zákony České republiky, bylo neetické či bylo pohrdáním občany naší země. Ministr Gazdík se setkával a jezdil s již dříve trestně stíhaným kamarádem Redlem na dovolenou. „Vyvodil“ z toho…

 • KSČM požaduje zajištění dostupného bydlení

  KSČM požaduje zajištění dostupného bydlení

  Bydlení v České republice je už delší dobu pro většinu občanů nedostupným luxusem. Nejen to vlastní, ale i nájemní. Přitom přiměřené bydlení je základní lidské právo už dle Všeobecné deklarace OSN z roku 1948. Náklady na bydlení dnes činí problém třem čtvrtinám obyvatel, pětina pak již má v tomto směru vážné existenční problémy. U nízko a středně příjmových domácností padne na bydlení…

 • KSČM požaduje demisi ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky

  KSČM požaduje demisi ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky

  Inflace, drahota a obavy z budoucnosti dopadají na občany ČR. Občané jsou každý den konfrontováni s růstem cen a neschopností vlády situaci řešit. Od vlády ČR (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a Starostové) slyší jen sliby a zase jen a pouze sliby! Když se vláda konečně rozhoupe a navrhne příspěvek 5000 Kč na dítě pro rodiny do celkových příjmů ve výši milion korun za…

 • Nejstrašnější válka v historii lidstva s miliony obětí, to byla 2. světová válka. Nezapomínáme!

  Nejstrašnější válka v historii lidstva s miliony obětí, to byla 2. světová válka. Nezapomínáme!

  V těchto dnech oslavujeme povstání českého lidu, který se postavil na odpor fašismu. Připomínáme si velké oběti občanů, vlastenců, vojáků bojujících na všech frontách této války, partyzánů, ale i nevinných obyvatel Lidic, Ležáků, Ploštiny, Javoříčka, Životic a mnoha dalších míst naší země. Tyto oběti nesmí upadnout v zapomnění. My komunisté, jsme patřili k prvním obětem fašistů! Proto s velkým znepokojením dlouhodobě upozorňujeme na nárůst rasové nesnášenlivosti, neřešení každodenních problémů občanů a jejich narůstající beznaděj. To vše bylo a je…

 • KSČM proti zneužívání válek k vykořisťování pracujících!

  KSČM proti zneužívání válek k vykořisťování pracujících!

  V ČR dnes hledá práci zhruba desítky tisíc ukrajinských občanů. Některé z nich doslova vykořisťují jejich zaměstnavatelé, mezi které patří i ti agenturní. Nabízejí jim nekvalifikovanou práci za směšnou mzdu, za nepřijatelných pracovních podmínek. Tím zásadně ovlivňují a deformují trh práce. Vytvářejí xenofobní prostředí a zhoršují možnosti našich občanů najít si odpovídající práci za mzdu umožňující, i v době zdražování, důstojný…

 • KSČM podporuje požadavky odborářů Úřadu práce ČR

  KSČM podporuje požadavky odborářů Úřadu práce ČR

  KSČM vyslovuje podporu oprávněným požadavkům odborářů sdružených v Podnikovém výboru odborových organizací při Úřadu práce ČR. Ti v souvislosti s rekordní inflací a mohutným nárůstem drahoty požadují navýšení platů zaměstnanců veřejné sféry tak, aby jejich výše reálně neklesala. Symbolicky od 1. máje, Svátku práce, proto také vyhlašují stávkovou pohotovost. Jak uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací, je vyhlášení stávkové pohotovosti důsledkem neochoty…

 • KSČM varuje před dalším omezením dostupnosti zdravotní péče!

  KSČM varuje před dalším omezením dostupnosti zdravotní péče!

          Po covidové krizi dopadá na českou ekonomiku a zároveň i na české zdravotnictví ozbrojený konflikt na Ukrajině. Zpomaluje ekonomický růst a roste dvojciferná inflace. Covid v letech 2020 a 2021 přinesl enormní náklady. Sektor zdravotních pojišťoven proto musel mobilizovat rezervy na účtech, ty se ale rychle vyčerpají. Zmrazení plateb za státní pojištěnce na rok 2022, které schválila pravicová vláda Petra…

 • Zdražování NE, potravinové soběstačnosti ANO!

  Zdražování NE, potravinové soběstačnosti ANO!

    KSČM dlouhodobě upozorňuje na potravinovou závislost České republiky a s tím související absolutně neúměrné zisky zahraničních dodavatelů. Ceny potravin jsou u nás mnohdy vyšší než v Německu či jiných státech! Rostou ceny masa, ovoce, zeleniny, mouky, v podstatě všech potravin. Vepřové maso v krátké době zdraží až o 40 %, hovězí o 35 %. Naše země je přitom právě ve vepřovém mase ze všech hlavních živočišných…

 • Nečinnost vlády musí skončit

  Nečinnost vlády musí skončit

  Vláda Petra Fialy stále neřeší dramatické zdražování v ČR, zejména prudký růst cen potravin a energií. KSČM požaduje okamžité zásahy, chránící zájmy občanů ČR.  Nejrychlejším krokem je využití zákona o cenách, zejména ustanovení o cenovém moratoriu. V ČR by měly být především zastropovány ceny pohonných hmot ve státním podniku ČEPRO, který vlastní čerpací stanice EuroOil. Tím se vytvoří konkurenční prostředí…

 • KSČM prosazuje mírové řešení situace na Ukrajině

  KSČM prosazuje mírové řešení situace na Ukrajině

  KSČM soustavně protestuje proti neustále se zhoršující mezinárodní situaci související s eskalací konfliktu ve východní Evropě. Ten nyní postoupil do další dramatické fáze. Po uznání nezávislosti Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky Ruskou federací zahájily ruské ozbrojené síly vojenské operace na ukrajinském území, s nimiž KSČM nesouhlasí. Jako principiálně protiválečná strana KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na…

 • KSČM je připravena bojovat za zájmy pracujících a seniorů

  KSČM je připravena bojovat za zájmy pracujících a seniorů

  Programové prohlášení nové vlády Petra Fialy je spojením velmi obecných a přitom značně rozporuplných slibů a také ambicí. Jejich realizace tvrdě dopadne na mnohé zaměstnance, starobní důchodce a sociálně ohrožené skupiny. Přes řeči o přechodu na úsporný rozpočet v programu vlády zcela chybí závazný termín konsolidace veřejných financí a o jaký mix opatření se bude opírat. KSČM odmítá, aby výsledkem byl negativní dopad…

 • Stanovisko vedení KSČM k vyostřené situaci mezi Ruskem a Ukrajinou

  Stanovisko vedení KSČM k vyostřené situaci mezi Ruskem a Ukrajinou

  KSČM soustavně protestuje proti aktuálnímu dramatickému zhoršení mezinárodní situace v Evropě a hrozbě nového válečného konfliktu. Jedním z důsledků této krize je včerejší uznání Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky ze strany Ruské federace. Viníkem stávající eskalace není zdaleka jen Rusko, ale také USA, Evropská unie a pakt NATO, stojící za kyjevským režimem, vojensky dlouhodobě útočícím na obyvatele Donbasu.…

 • KSČM: Dost bylo nekvalitních a drahých potravin!

  KSČM: Dost bylo nekvalitních a drahých potravin!

  Rostoucí inflace představuje enormní finanční zátěž pro mnoho domácností. Vedle růstu cen za bydlení, energie a dopravu, je velkým problémem zdražování potravin. Řada rodin, seniorů a osamělé žijících občanů už má problém koupit i základní potraviny! Za rok 2021 vzrostly v ČR ceny potravin o 4,2 % napříč sortimentem. Výrazně zdražilo např. pečivo i mléčné výroby. Ještě více rostou ceny našich zemědělských výrobků,…

 • KSČM odsuzuje válečnou politiku české vlády!

  KSČM odsuzuje válečnou politiku české vlády!

  KSČM rozhodně protestuje proti neskrývaným válečnickým ambicím pravicové vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Ta velmi usilovně podporuje současnou eskalaci napětí v Evropě a válečné přípravy USA a agresivního válečného paktu NATO související se stávající situací na Ukrajině. Součástí této politiky byl vládou schválený dar více než 4 tisíc kusů dělostřelecké munice za téměř 37 milionů korun,…